Tilburg - Wilhelminakanaal, verbreding, verdieping en nieuwe sluis

 

 
 

Het Wilhelminakanaal is vrij smal. Grotere binnenvaartschepen kunnen hierdoor de bedrijven in Tilburg niet bereiken. Door de verbreding en verdieping van het kanaal krijgt de economische bedrijvigheid in het gebied meer kansen. Ook is er minder vrachtverkeer op de weg nodig. Hierdoor verminderen files en de uitstoot van CO2 en uitstoot.

Op dit moment is het Wilhelminakanaal tussen sluis II en sluis III alleen geschikt voor klasse II-schepen. Straks is dit gedeelte ook toegankelijk voor klasse IV-schepen (krap profiel). Het kanaal wordt verbreed vanaf de instroom van de Donge tot de kruising met de Dongense weg in totaal zo'n vijf kilometer. Het gedeelte vanaf de Donge tot en met de Dongense brug wordt verdiept tot 3,8 meter.

Rijkswaterstaat gaat sluis II en sluis III vervangen door één nieuwe sluis. Dit bespaart het scheepvaartverkeer meer dan een half uur reistijd, omdat er dan maar één keer geschut hoeft te worden. De nieuwe sluis wordt naast sluis III gebouwd. De huidige sluis III blijft wel bestaan, omdat dit een monument is. Deze sluis uit 1921 stellen we buiten gebruik, maar blijft dienen als waterkering. Na de aanleg van de nieuwe sluis word sluis II gesloopt.

De werkzaamheden starten februari 2014, de oplevering is eind 2016 de uitvoering is in handen van de bouwcombinatie Heijmans - Boskalis. Heijmans neemt de bouw van de nieuwe sluis voor haar rekening, Boskalis voert de werkzaamheden aan het kanaal uit.

   
 
   
0005
   
0010februari 2014
   
0011februari 2014
   
  Het scheepvaart verkeer gaat gewoon door natuurlijk.
   
0012februari 2014
   
  HITACHI zaxis 350 LC.
   
0013

februari 2014
   
  Het uitdiepen van het kanaal geschied met drie LIEBHERR,s, hier een van de twee LIEBHERR 944 machines van Van Hemert..
   
0014februari 2014
   
0015


februari 2014
   
0016
februari 2014
   
0017


februari 2014
   
  LIEBHERR  946 van Gerard Bos.
   
0018februari 2014
   
0019februari 2014
   
0020februari 2014
   
  Afgraven van de bovengrond met een CATERPILLAR 324D.
   
0021februari 2014
   
0022februari 2014
   
0023februari 2014
   
0024februari 2014
   
0025februari 2014
   
0026februari 2014
   
0027
februari 2014
   
0028


februari 2014
   
  Even aan stilstaan om een schip te laten passeren.
   
0029


februari 2014
   
0030
februari 2014
   
  Het uitgegraven zand is op de kant gedroogd en word afgegraven en met dumpers afgevoerd.
   
0031


februari 2014
   
0032februari 2014
   
0033


februari 2014
   
0034
februari 2014
   
  Drie LR's op een rij.
   
0035


februari 2014
   
0036februari 2014
   
0037

februari 2014
   
0038

februari 2014
   
   
   
0039februari 2014
   
  Met dumpers word het zand getransporteerd en gelost in een binnenschip wat het tenslotte afvoerd.

 

 
0040
februari 2014

 

 
0041


februari 2014

 

 
0042

februari 2014
   

0043februari 2014

   

0044

 

 

 


februari 2014

   
0045
februari 2014
   
  De te slopen sluis II.
   
   
   
0046

maart 2014
   
  Uitgraven kanaaltracé aan de oostzijde van de nieuw te bouwen sluis.
   0047


maart 2014
   
0048

maart 2014
   
  Rechts de oude sluis welke als monument blijft gehandhaafd, links het spuikanaal met spuisluis, tussen beiden in word de nieuwe sluis gebouwd.
   
0049


maart 2014
   
  SENNEBOGEN 6100 van Hakkers Werkendam bezig met het intrillen van damwand voor de bouwput van de sluis.
   
0050

maart 2014
   
0051
maart 2014
   
  Bouwput voor de sluis in wording.
   
   
   
0052


maart 2014
   
0053

maart 2014
   
0054
maart 2014
   
0055

maart 2014
   
   
   
0056
april 2014
   
  Intussen vordert het uitgraven van de kanaalverbreding gestaag.
   
0057
april 2014
   
0058
april 2014
   
0059april 2014
   
0060april 2014
   
0061


april 2014
   
0062
april 2014
   
0063april 2014
   
0064
april 2014
   
0065
april 2014
   
0066april 2014
   
0067
april 2014
   
  Een persleiding word gelegd voor de afvoer van het water wat vrij komt met het uit het baggerdepot.
   
0068


april 2014
   
0069
april 2014
   
0070
april 2014
   
0071

april 2014
   
0072
april 2014
   
0073
april 2014
   
0074
april 2014
   
0076april 2014
   
0077
april 2014
   
0078


april 2014
   
0079
april 2014
   
0080
april 2014
   
0081
april 2014
   
0082april 2014
   
  Het vrijkomende zand word met dumpers naar een depot gereden.
   
0083

april 2014
   
0084april 2014
   
   
   
0085


april 2014
   
0086

april 2014
   
0087april 2014
   
  Een tweede rupskraan is aangevoerd voor het intrillen van de damwanden, een SENNEBOGEN 650.
   
0088
april 2014
   
0089april 2014
   
0090

april 2014
   
0091


april 2014
   
0092
april 2014
   
0093

april 2014
   
0094

april 2014
   
  Grondverzet ten westen van de nieuwe sluis met een CATERPILLAR 325D van Heijmans.
   
0095

april 2014
   
0096

april 2014
   
  Uitgraven van het te verbreden kanaal gezien vanaf de overzijde.
   
0097

april 2014
   
0098april 2014
   
0099
april 2014
   
  LIEBHERR 944.
   
0100


april 2014
   
  LIEBHERR 946.
   
0101

april 2014
   
0102


april 2014
   
0104
april 2014
   
0105

april 2014
   
0106april 2014
   
0107april 2014
   
0108

april 2014
   
  Een kraanschip word ingezet voor het uitbaggeren van het kanaal wat buiten het bereik van de LR machines ligt.
   
0109

april 2014
   
  LIEBHERR 934 op het schip "Emeraldis".
   
0110april 2014
   
0111

april 2014
   
0112
april 2014
   
0113
april 2014
   
0114


april 2014
   
0115


april 2014
   
0116april 2014
   
0117


april 2014
   
0118april 2014
   
0119
april 2014
   
0120
april 2014
   
0121april 2014
   
0122


april 2014
   
0123april 2014
   
0124


april 2014
   
   
   
   
0125

april 2014
   
  Het kraanschip "Stormvogel" van F.Boon met aan boord een AKERMAN EC 420.
   
0126


april 2014
   
  Het schip heeft een beuninhoud van 180M3.
   
0127


april 2014
   
0128april 2014
   
0129

april 2014
   
0130april 2014
   
0131


april 2014
   
0132


april 2014
   
0133april 2014
   
0134april 2014
   
0135
april 2014
   
0136


april 2014
   
   
   
0137


mei 2014
   
  Kraanschip "de Optimist SR" van Zevenmorgen met een ATLAS 350 MN aan boord.
   
   
   
0138juni 2014
   
  Uitgraven van de bouwput voor de sluis.
   
0139


juni 2014
   
0140april 2014
   
  Dit is het compartiment waarin de sluisdeuren worden geplaatst.
   
0141

juni 2014
   
0142juni 2014
   
0143


juni 2014
   
0144

juni 2014
   
0145

juni 2014
   
0146


juni 2014
   
0147
juni 2014
   
  Aanbrengen van de trekankers in de damwanden die straks onderdeel worden van de sluiswand.
   
0148

juni 2014
   
0149


juni 2014
   
0150
juni 2014
   
0151juni 2014
   
  Het kanaal loopt rakelings langs een begraafplaats, hier worden de oevers uitgevoerd in "gewapend zand".
   
0152

juni 2014
   
0153juni 2014
   
  Kunststof  wapeningsnet en dan weer een laag zand, vervolgens goed verdichten.
   
0154juni 2014
   
  CATERPILLAR  M 313D.
   
0155juni 2014
   
0156


juni 2014
   
0157


juni 2014
   
0158

juni 2014
   
0159


juni 2014
   
0160

juni 2014
   
0161

juni 2014
   
0162

juni 2014
   
0163
juni 2014
   
0164juni 2014
   
0165
juni 2014
   
   
   
0166juli 2014
   
  Lossen van gebaggerd zand door de "Optimist SR"
   
0167


juli 2014
   
0168juli 2014
   
0169


juli 2014
   
  Afgraven zanddepot met een HITACHI Zaxis 600.
   
0170juli 2014
   
0171juli 2014
   
  Opgebaggerd schroot.
   
0172

juli 2014
   
  Op diepte graven van de sluiskolk.
   
0173


juli 2014
   
0174juli 2014
   
0175juli 2014
   
0176

juli 2014
   
  Twee ETEC 840 graafmachines van Gerard Bos.
   
0177juli 2014
   
0178juli 2014
   
0179juli 2014
   
0180juli 2014
   
0181juli 2014
   
0182juli 2014
   
0183

juli 2014
   
0184

juli 2014
   
0185juli 2014
   
0186juli 2014
   
0187
juli 2014
   
0188juli 2014
   
0189juli 2014
   
0190juli 2014
   
0191juli 2014
   
0192

juli 2014
   
   
   
0193


augustus 2014
   
  Aanbrengen stortsteen met een TEREX FUCHS MHL 350 op de eerder gelegde zinkstukken.
   
0194
augustus 2014
   
0195
augustus 2014
   
0196


augustus 2014
   
0197
augustus 2014
   
0198augustus 2014
   
0199augustus 2014
   
0200


augustus 2014
   
  De kade van gewapende grond vordert gestaag.
   
0201

augustus 2014
   
0202
augustus 2014
   
0203augustus 2014
   
0204

augustus 2014
   
0205

augustus 2014
   
  MANITOWOC  12000E.
   
0206


augustus 2014
   
0207augustus 2014
   
  Een duiker maakt zich gereed om af te dalen in de bouwput voor de sluis.
   
0208

augustus 2014
   
0209
augustus 2014
   
0210augustus 2014
   
   
   
0211

september 2014
   
  Leggen van de zinkstukken.
   
0212

september 2014
   
0213


september 2014
   
  Zinkstuk gereed voor transport.
   
0214

september 2014
   
0215

september 2014
   
0216

september 2014
   
0217

september 2014
   
0218

september 2014
   
  Zinkstuk ligt op zijn plaats en kan worden afgezonken.
   
0219

september 2014
   
  Opbouw zinkstukken.
   
0220
september 2014
   
0221


september 2014
   
0222september 2014
   
  Aan de oostzijde van de sluis worden de damwanden geslagen voor de "zwaaikom", een keermogelijkheid voor de schepen.
   
0223september 2014
   
0224
september 2014
   
0225september 2014
   
0226


september 2014
   
  Bouwput sluisdeuren.
   
0227
september 2014
   
0228
september 2014
   
   
   
0229
oktober 2014
   
  Aanbrengen groutinjectieankers door JETMIX, onderdeel van Hakkers B.V.
   
0230
oktober 2014
   
  Aanbrengen groutinjectieankers ten behoeve van de verankering van de damwandconstructie dit word uitgevoerd middels de  VOLVO EC450 met makkelaar "over de kop" vanaf de achterzijde.
   
0231oktober 2014
   
0232
oktober 2014
   
0233
oktober 2014
   
0234
oktober 2014
   
0235
oktober 2014
   
0236


oktober 2014
   
   
   
0240


november 2014
   
  ETEC 840 van Gerard Bos met driedelige giek.
   
0241november 2014
   
0242november 2014
   
0243

november 2014
   
0244


november 2014
   
0245november 2014
   
0246


november 2014
   
  Kade van gewapende grond.
   
0248november 2014
   
  Aan de westzijde van de sluis word een begin gemaakt met het ontgraven van de toegang.
   
0249november 2014
   
0250november 2014
   
  De afgegraven grond word in een binnenschip geladen welke het naar het zanddepot een paar kilometer verderop brengt.
   
0251november 2014
   
0252


november 2014
   
0253


november 2014
   
0254


november 2014
   
0255


november 2014
   
0256
november 2014
   
0257
november 2014
   
0258
november 2014
   
0259


november 2014
   
0260


november 2014
   
0261


november 2014
   
0262

november 2014
   
0263

november 2014
   
0264
november 2014
   
0265

november 2014
   
0266


november 2014
   
0267

november 2014
   
0268


november 2014
   
0269november 2014
   
0270november 2014
   
0271

november 2014
   
  Een tweede kraan is gearriveerd bij de sluis in aanbouw een SENNEBOGEN 6100 van Cluysenaar uit Loosdrecht.
   
0272

november 2014
   
   
   
0273


november 2014
   
  Bij sluis 2 worden de schepen met het afgegraven zand overgeslagen op dumpers die het naar het zanddepot brengen.
   
0274


november 2014
   
0275


november 2014
   
  Lossen met een SENNEBOGEN 835E.
   
0276


november 2014
   
0277
november 2014
   
0278
november 2014
   
0279


november 2014
   
  Onderhoud aan de CAT 324D.
   
0280


november 2014
   
  CAT 950K op het zanddepot.
   
0281


november 2014
   
0282


november 2014
   
0283november 2014
   
0284november 2014
   
0285


november 2014
   
   
   
0286


februari 2015
   
0287


februari 2015
   
0288
februari 2015
   
0289


februari 2015
   
0290februari 2015
   
0291


februari 2015
   
0292februari 2015
   
0293februari 2015
   
0294
februari 2015
   
0295

februari 2015
   
0296

februari 2015
   
0297februari 2015
   
0298


februari 2015
   
0299februari 2015
   
0300
februari 2015
   
0301

februari 2015
   
0302

februari 2015
   
0303februari 2015
   
0304


februari 2015
   
0305

februari 2015
   
0306februari 2015
   
0307


februari 2015
   
0308februari 2015
   
0309februari 2015
   
0310


februari 2015
   
0311februari 2015
   
0314februari 2015
   
   
   
0315
maart 2015
   
  Aanbrengen damwanden onder de bruggen.
   
0316


maart 2015
   
0317


maart 2015
   
0318


maart 2015
   
  Nieuwe LIEBHERR 946 voor Van Hemert.
   
0319


maart 2015
   
0320

maart 2015
   
0321

maart 2015
   
   
   
0322


april 2015
   
0323


april 2015
   
0324


april 2015
   
0325


april 2015
   
0326


april 2015
   
0327


april 2015
   
0328


april 2015
   
0329april 2015
   
0330


april 2015
   
0331
april 2015
   
0332
april 2015
   
0333april 2015
   
0334

april 2015
   
0335

april 2015
   
0336


april 2015
   
0337

april 2015
   
0338


april 2015
   
0339

april 2015
   
   
   
0340

juni 2015
   
0341
juni 2015
   
0342


april 2015
   
0343

juni 2015
   
0344juni 2015
   
0345
juni 2015
   
0346juni 2015
   
0347


juni 2015
   
0348
juni 2015
   
0349juni 2015
   
   
   
0350
september 2015
   
0351

september 2015
   
0352
september 2015
   
  De sluis bedieningspost word geplaatst.
   
0353


september 2015
   
  Een TEREX .......van M.J. van Riel en een TEREX AC-500 van Sarens plaatsen de prefab elementen voor de bedieningspost.
   
0354
september 2015
   
0355


september 2015
   
0356
september 2015
   
0357
september 2015
   
0358september 2015
   
  TEREX AC 500.
   
0359

september 2015
   
0360
september 2015
   
0361


september 2015
   
0362

september 2015
   
0363september 2015
   
0364
september 2015
   
0365


september 2015
   
0366september 2015
   
0367september 2015
   
0368september 2015
   
  Lossen van een bekistingswand.
   
0369september 2015
   
0370

september 2015
   
0371


september 2015
   
0372


september 2015
   
0373
september 2015