MAAS - Herstel natuurvriendelijke oevers

 

 
 
Rijkswaterstaat staat voor de taak 260 kilometer natuur(vriende)lijke Maasoevers te realiseren. Dit is een groot project dat niet in één keer, maar in verschillende tranches uitgevoerd wordt.In februari 2010 is de eerste tranche van circa dertig oevertrajecten met een totale lengte van 36,5 km in uitvoering genomen . Het herinrichten van de Maasoevers valt onder de taakstelling van de Europese Kaderrichtlijn Water.

Met de aanleg van natuur(vriende)lijke oevers word bereikt:

  • Schoner en gezonder water
  • Meer ruimte voor de rivier (hoogwaterveiligheid)
  • Een gezond leefgebied voor plant en dier
  • Een aantrekkelijker rivierenlandschap

Planning en aanpak

  • Februari 2010: start werkzaamheden (verwijderen stenen oeververdediging, flauw afgraven oever en/of aanleggen nevengeulen)
  • Eind 2010: deeloplevering eerste vijftien kilometer
  • Eind 2012: eindoplevering 36,5 kilometer

Hinder en maatregelen

  • Waar alleen de stenen oeververdediging wordt verwijderd, treedt nauwelijks hinder op voor de omgeving. Het werk duurt maximaal enkele weken, vindt plaats direct langs de waterlijn en brengt geen grondverzet met zich mee.
  • Op locaties waar de oever wordt afgegraven of nevengeulen worden aangelegd, duurt het werk langer – tot enkele maanden – en zijn de werkzaamheden intensiever. De aannemer voert de vrijkomende grond- en bouwstoffen in principe af over water, zodat hinder voor de plaatselijke bevolking en bedrijven zo gering mogelijk blijft.
  • Voor de scheepvaart wordt weinig hinder verwacht omdat de werkzaamheden niet in de vaargeul plaatsvinden.
De werkzaamheden worden uitgevoerd door MARTENS en Van OORD met als onderaannemer Van de BIGGELAAR.

Meer informatie op de website van R.W.S. : www.rijkswaterstaat.nl

 

 

 
 

 

 
 

 

 
0005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mei 2010

 

 
0010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mei 2010

 

 

 
  Afgraven van de oevers, de stortsteen bekleding word per schip afgevoerd en gerecycled.

 

 
0011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mei 2010

 

 

 
0012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mei 2010

 

 

 
  LIEBHERR 954 op de wal en op de "IRIS" een HITACHI EX 750.
   
0013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mei 2010

  
   
0014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mei 2010

 
   
0015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mei 2010

  
   
0016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mei 2010

 
   
0017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mei 2010

 
   
  CATERPILLAR  325 D  van Van de Biggelaar.
   
0018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mei 2010

 
   
0019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mei 2010

 
   
   
   
0025

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

juni 2010

 
   
  Drie LIEBHERR 954's bij elkaar, met normale giek, semi LR en LR.
   
0026

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

juni 2010

  
   
0027

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

juni 2010

  
   
0028

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

juni 2010

  
   
0029

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

juni 2010

  
   
0030

 

 

 

 

 

 

 

 

 

juni 2010

  
   
0031

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

juni 2010

  
   
0032

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

juni 2010

  
   
0033

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

juni 2010

  
   
0034

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

juni 2010

  
   
0035

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

juni 2010

  
   
0036

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

juni 2010

  
   
0037

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

juni 2010

  
   
0038

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

juni 2010

  
   
0039

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

juni 2010

  
   
0040

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

juni 2010

  
   
0041

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

juni 2010

  
   
0042

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

juni 2010

  
   
   
   
0045

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

juni 2010

 
   
  Bij de monding van de Oude Dieze in de Maas is een depot ingericht, hier word de per schip afgevoerde stortsteen en overig materiaal gesorteerd en gereinigd.
   
0046

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

juni 2010

 
   
0047

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

juni 2010

 
   
  Lossen van de "IRIS".
   
0048

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

juni 2010

 
   
0049

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

juni 2010

 
   
0050

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

juni 2010

 
   
0051

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

juni 2010

 
   
0052

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

juni 2010

 
   
0053

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

juni 2010

 

   
0054

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

juni 2010

 

   
0055

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

juni 2010

 
   
0056

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

juni 2010

 
   
  Het tweede schip de "CHALLENGE" met een HITACHI  KH 150 kraan ligt afgemeerd in afwachting om gelost te worden.
   
0057

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

juni 2010

 
   
  Om geluidsoverlast voor de omgeving te beperken word een geluidswal rondom het depot aangelegd.
   
0058

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

juni 2010

 
   
0059

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

juni 2010

 

   

 

 
   
0060

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

augustus 2011

 

   
  Ter hoogte van het plaatsje Balgoij word over een lengte van 2 kilometer een nevengeul gegraven.
   
0061

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

augustus 2011

 

   
  Op dit project worden alle vrijkomende materialen over het water afgevoerd, zo word deze vrijgekomen klei per schip afgevoerd en gebruikt in de baksteenindustrie.
   
0062

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

augustus 2011

 

   
  M.v.O. heeft hier ingehuurd materieel draaien, op de wal een ETEC 849-2 van Gerard Bos en op het ponton een HITACHI Zaxis 460 LCH van Ermers uit Nuland.
   
0063

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

augustus 2011

 

   
0064

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

augustus 2011

 

   
0065

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

augustus 2011

 

   
0066

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

augustus 2011

 

   
0067

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

augustus 2011

 

   
0068

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

augustus 2011

 

   
0069

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

augustus 2011

 

   
0070

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

augustus 2011

 

   
0071

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

augustus 2011

 

   
0072

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

augustus 2011

 

   
0073

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

augustus 2011

 

   
0074

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

augustus 2011

 

   
0075

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

augustus 2011

 

   
0076

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

augustus 2011

 

   
  HITACHI  Zaxis 460 LCH van Van de Maagdenberg.
   
   
   
0078

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

augustus 2011

 

   
  Ook ter hoogte van Niftrik word een nevengeul gegraven, de totale lengte hiervan bedraagt 800 meter, hier word geen klei maar prachtig grind-zand afgegraven.
   
0079

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

augustus 2011

 

   
0080

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

augustus 2011

 

   
0081

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

augustus 2011

 

   
  CATERPILLAR 336 LRE van Ermers uit Nuland.
   
0082

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

augustus 2011

 

   
0083

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

augustus 2011

 

   
0084

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

augustus 2011

 

   
  CATERPILLAR  336 LRE en HITACHI  Zaxis 350 LC.
   
0085

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

augustus 2011

 

   
0086

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

augustus 2011

 

   
0087

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

augustus 2011

 

   
0088

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

augustus 2011

 

   
0089

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

augustus 2011

 

   
0090

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

augustus 2011

 

   
  Twee VOLVO A 25D dumpers van Rikken uit Epe rijden het gewonnen materiaal naar het tijdelijk depot.
   
0091

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

augustus 2011

 

   
0092

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

augustus 2011

 

   
0093

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

augustus 2011

 

   
   
   
0095

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

augustus 2011

 

   
  In de vroege ochtend meert een binnenschip af welke word geladen door een op ponton staande LIEBHERR 954.
   
0096

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

augustus 2011

 

   
  Een VOLVO  L 90F  van Den Hartog schuift het materiaal onder bereik van de LIEBHERR.
   
0097

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

augustus 2011

 

   
0098

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

augustus 2011

 

   
0099

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

augustus 2011

 

   
0100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

augustus 2011

 

   
0101

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

augustus 2011

 

   
  Zo'n 2800 ton grind-zand word met het binnenschip afgevoerd voor verdere bewerking in classificeerinstallaties in de Kraaijenbergse plassen.
   
0102

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

augustus 2011

 

   
   
   
0104

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

maart 2012

   
  Bij het plaatsje Balgoij zijn 4 LIEBHERR 954's  aan het werk.
   
0105

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

maart 2012

   
  De voorste 954 werkt met de baggerpomp.
   
0106

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

maart 2012

   
0107

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

maart 2012

   
  Lossen van grond uit een schip.
   
0108

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

maart 2012

   
0109 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

maart 2012

   
0110
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

maart 2012

   
0111

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

maart 2012

   
  Ponton met de centrifugaalpomp.
   
0112

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

maart 2012

   
0113

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

maart 2012

   
  Op het stort word het grind(zand) en het zand gescheiden.
   
0114

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

maart 2012

   
0115

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

maart 2012

   
0116

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

maart 2012

   
0117

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

maart 2012

   
0118

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

maart 2012

   
0119

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

maart 2012

   
  Aan de overzijde van de Maas word de bovengrond verwijderd, hier word een nevengeul gegraven.
   
0120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

maart 2012

   
  Caterpillar D 6 R LGP van Kuijpers.
   
0121

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

maart 2012

   
  CATERPILLAR 329 D L van Van de Biggelaar.
   
0122

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

maart 2012

   
0123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

maart 2012

   
0124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

maart 2012

   
0125

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

maart 2012

   
0126


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

maart 2012

   
0127

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

maart 2012

   
0128

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

maart 2012

   
0129
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

maart 2012

   
0130


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

maart 2012

   
   
   
0131

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mei 2012

   
  De machine van Kuijpers is vervangen door de CATERPILLAR  D 7E van M.v.O.
   
0132

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mei 2012

   
0133

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mei 2012

   
0134

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mei 2012

   
0135

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mei 2012

   
0136


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mei 2012

   
0137


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mei 2012

   
0138

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mei 2012

   
0139


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mei 2012

   
  De D 7E schuift de bovengrond terug nadat in dit deel is afgegraven.
   
0140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mei 2012

   
0141

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mei 2012

   
   
   
   
   
  Home