ONTPOLDERING NOORDWAARD IN FEITEN EN CIJFERS

4 MILJOEN M3 GROND VERZET T.B.V.:

 • Kreken
 • Dijken
 • 29 nieuwe terpen
 • Bodemsanering
 • Aanleg wegen


36 STUKS BRUGGEN

 • 6 dijkbruggen
 • 26 kreekbruggen
 • 3 steurgatbruggen


42 STUKS GEMALEN

 • 1 trafogemalen
 • 1 dijkringgemaal
 • 2 doorspoelgemalen
 • 12 landbouwpoldergemalen
 • 26 poldergemalen op windenergie

DIVERSE WATERBOUWKUNDIGE CONSTRUCTIES ZOALS DUIKERS EN PLANKIEREN

 

58,7 KILOMETER WEGVERHARDING

 • 12 kilometer erftoegangsweg type 1
 • 33 kilometer erftoegangsweg type 2
 • 9 kilometer halfverharding
 • 4,7 kilometer fietspad langs de Bandijk


4 PARKEERLOCATIES
(Biesbosch museum, Spieringsluis, Werkdam jachthaven, Werkendam Recreatiepoort.)