Wanssum - Gebiedsontwikkeling Ooijen / Wanssum
   
 

De doelstellingen van gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum zijn samengevat:

  • Hoogwaterbescherming tegen waterstanden die eens in de 250 jaar voorkomen
  • Waterstanddaling van 35 cm (bij hoogwater)
  • Ontwikkelen van natuur en landschap
  • Vergroten van de leefbaarheid in Wanssum
  • Ruimte voor nieuwe economische ontwikkelingen

Om deze doelstellingen te realiseren worden de volgende maatregelen genomen:
1. Primaire waterkeringen/ Kademaatregelen:
    a. Aanpassen / aanleggen van 2.800 meter harde en 18.850 meter groene kade langs de Maas en rond kernen / clusters met als doel 1/250 per jaar bescherming (waar gewenst en mogelijk landschappelijk ingepast, verholen / robuust en mulitifunctioneel).
    b. Compensatie bieden voor woningen die buitendijks komen te liggen en als gevolg daarvan te maken krijgen met een afname van hun huidige beschermingsniveau: Veerweg, Karrewiel, Moleneind, Megelsum.
    c. Verwijderen van kades in de Oude Maasarm bij Ooijen, Blitterswijck en Meerlo.
    d. Voorzien in eenmalige aanleg van niet wettelijke maatwerkbescherming t.b.v. Broekhuizen (Veerweg).

2. Hoogwatergeul Ooijen, aanleg van de hoogwatergeul en weerdverlaging Ooijen in combinatie met natuurontwikkeling.

3. Hoogwatergeul Wanssum, aanleg van de hoogwatergeul en weerdverlaging Wanssum in combinatie met natuurontwikkeling.

4. Oude Maasarm, reactiveren van de Oude Maasarm door:
    a. Plaatselijke maaiveldverlaging in de Oude Maasarm, o.a. bij de instroom Ooijen en uitstroom Blitterswijck.
    b. Verwijderen van knelpunten in de doorstroming.
    c. Aanleg van 2 bruggen ten behoeve van de bereikbaarheid van Ooijen en Blitterswijck.
    d. Ontwikkeling van natuur en landschap, waarbij in het laagste gedeelte een blauw lint wordt gegraven (klimaatbuffer) en plaatselijk de voedselrijke toplaag wordt verwijderd.

5. Rondweg Wanssum, aanleg van nieuwe noordelijke Provinciale rondweg, inclusief brug over haven Wanssum
.

Uitgebreide informatie op de project website   :  https://www.ooijen-wanssum.nl/mooder-maas/

  De uitvoering geschied door de aannemerscombinatie "Mooder Maas"  bestaande uit de hoofdaannemers Dura Vermeer Hoofddorp en Ploegam Vinkel.
 
 
   
0001

Plattegrond
   
0010april 2018
   
0011april 2018
   
0012

april 2018
   
0013

april 2018
   
0014

april 2018
   
0015


april 2018
   
0016

april 2018
   
0017


april 2018
   
0018


april 2018
   
0019
april 2018
   
0020


april 2018
   
0021


april 2018
   
0022

april 2018
   
0023

april 2018
   
0024
april 2018
   
0025
april 2018
   
0026
april 2018
   
0027
april 2018
   
0028april 2018
   
0029april 2018
   
0030april 2018
   
0031april 2018
   
0032
april 2018
   
0033

april 2018
   
0034

april 2018
   
0035


april 2018
   
0036


april 2018
   
0037


april 2018
   
0038april 2018
   
0039april 2018
   
0040

april 2018
   
0041
april 2018
   
0042


april 2018
   
0043


april 2018
   
0044
april 2018
   
0045
april 2018
   
0046

april 2018
   
0047april 2018
   
0048
april 2018
   
0049


april 2018
   
0050


april 2018
   
0051
april 2018
   
0052april 2018
   
0053

april 2018
   
0054


april 2018
   
0055


april 2018
   
0056
april 2018
   
0057

april 2018
   
0058april 2018
   
0059april 2018
   
0060

april 2018
 
0061


april 2018
   
0062april 2018
   
0063april 2018
   
0064


april 2018
   
0065

april 2018
   
0066


april 2018
   
0067april 2018
   
0068


april 2018
   
0069


april 2018
   
0070


april 2018
   
0071


april 2018
   
0072


april 2018
   
0073april 2018
   
0074
april 2018
   
0075

april 2018
   
0076

april 2018
   
0077
april 2018
   
0078
april 2018
   
0079

april 2018
   
0080

april 2018
   
0081
april 2018
   
0082

april 2018
   
0083


april 2018
   
0084
april 2018
   
0085april 2018
   
0086
april 2018
   
0087april 2018
   
0088

april 2018
   
0089april 2018
   
0090

april 2018
   
0091april 2018
   
0092april 2018
   
0093


april 2018
   
0094


april 2018
   
0095
april 2018
   
0096


april 2018
   
0097

april 2018
   
0098

april 2018
   
0099april 2018
   
0100

april 2018
   
0101april 2018
   
0102april 2018
   
0103
april 2018
   
0104
april 2018
   
0105


april 2018
   
0106

april 2018
   
0107april 2018
   
0108
april 2018
   
0109


april 2018
   
0110april 2018
   
0111
april 2018
   
0112


april 2018
   
0113


april 2018
   
0114


april 2018
   
0115

april 2018
   
0116

april 2018
   
0117
april 2018
   
0118
april 2018
   
0119

april 2018
   
0120

april 2018
   
0121

april 2018
   
0122

april 2018
   
0123

april 2018
   
0124


april 2018
   
0125

april 2018
   
0126


april 2018
   
0127
april 2018
   

0128

 

 

 

 

 

 

 

april 2018

   
0129april 2018
   
0130april 2018
   
0131
april 2018
   
0132

april 2018
   
0133


april 2018
   
0134april 2018
   
0135april 2018