Waalwijk / Geertruidenberg - Rivierverruiming Overdiepse polder

 

 
 
In opdracht van het waterschap Brabantse Delta zijn begin 2011 drie aannemers te weten : Van Oord - Rotterdam, G.M.B. - Opheusden en Oldenkamp - Oss gestart met het project : Rivierverruiming Overdiepse Polder.

De Overdiepse Polder ligt aan de zuidzijde van de Bergsche Maas tussen Geertruidenberg en Waalwijk. De Bergsche Maas begrenst het projectgebied aan de noordzijde, terwijl het Oude Maasje de zuidelijke begrenzing vormt. Het gebied is ca. 550 ha groot en wordt voornamelijk bewoond door een aantal boerenbedrijven.

Daar het gebied straks als een overloopgebied gaat werken, wat naar verwachting eens in de 25 jaar bij hoge waterstanden volstroomt, worden negen terpen gebouwd waarop compleet nieuwe boerderijen worden gebouwd. De overige boerenbedrijven vertrekken uit het gebied. Na het uitgevoerde werk blijft de polder grotendeels in gebruik als landbouwgebied maar daarnaast is er ruimte voor recreatie en natuur ontstaan.

De werkzaamheden bestaan grotendeels uit ;

De oude bestaande dijk langs de Bergsche Maas zal in het eindstadium gedeeltelijk worden afgegraven en gaat daardoor als een overlaat werken bij een bepaalde rivierstand. Langs het Oude Maasje wordt eerst een nieuwe dijk aangelegd met buitendijks daar tegenaan negen terpen op dijkniveau. Voor de aanleg van terpen wordt eerst een bestaand depot afgegraven. Daarnaast wordt een bestaande plas uitgediept en vergroot om de resterende hoeveelheid benodigd zand te verkrijgen. Er wordt uitgegaan van een gesloten grondbalans die bestaat uit het afgraven, vervoeren en verwerken van circa 1.850.000 m3 zand; 1.110.000 m3 klei en 396.000 m3 grond. De terpen worden bekleed met grond / klei die vrijkomt.

De overige werkzaamheden bestaan in hoofdlijnen uit het verbeteren en nieuw graven van watergangen, aanbrengen van duikers, gemalen en een uitwateringssluis, aanleggen van ecologische verbindingszone, wegen en fietspaden.

De oplevering van het project is gepland in 2016.

Meer informatie over het project op : http://www.brabantsedelta.nl/overdiep/

 

 
0001

 

 
0002

 

 
0003

 

 
0004

 

 
0005

 

 
 

 

 
0009

 

 
0010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

maart 2011

   
  Afgraven bovengrond voor de eerste terp.
   
0011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

maart 2011

 
   
0012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

maart 2011

 
   
0013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

maart 2011

 
   
  HITACHI zaxis 350 LC
   
0014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

maart 2011

 
   
0015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

maart 2011

 
   
0016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

maart 2011

 
   
0017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

maart 2011

 
   
0018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

maart 2011

 
   
0019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

maart 2011

 
   
0020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

maart 2011

 
   
  Grondverzet voor het nieuwe dijklichaam.
   
0021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

maart 2011

 
   
  CATERPILLAR  345B en 330 D L.
   
0022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

maart 2011

 
   
   
   
0025

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

maart 2011

 
   
  Een tijdelijke ontsluitingsweg is aangelegd, de oude word opgebroken.
   
0026

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

maart 2011

 
   
0027

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

maart 2011

 
   
  CATERPILLAR D 6 N van Van Driel Goudswaard / Oude Tonge.
   
0028

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

maart 2011

 
   
0029

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

maart 2011

 
   
0030

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

maart 2011

 
   
  CATERPILLAR 330 DL.
   
0031

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

maart 2011

 
   
0032

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

maart 2011

 
   
0033

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

maart 2011

 
   
  Niet alle boerderijen keren terug op een terp in de polder, deze word gesloopt.
   
0034

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

maart 2011

 
   
  VOLVO  360B LC.
   
0035

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

maart 2011

 
   
0036

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

maart 2011

 
   
   
   
0038

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

april 2011

 

   
  HYUNDAI 500 LC-7 van G.M.B.
   
0039

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

april 2011

 

   
0040

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

april 2011

 

   
0041

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

april 2011

 

   
  WERKLUST WG 18E ingezet voor alle hand en span diensten hier her verleggen van rijplaten.
   
0042

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

april 2011

 

   
  CAT 345B L van Oldenkamp.
   
0043

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

april 2011

 

   
0044

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

april 2011

 

   
0045

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

april 2011

 

   
0046

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

april 2011

 

   
0047

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

april 2011

 

   
0048

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

april 2011

 

   
0049

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

april 2011

 

   
0050

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

april 2011

 

   
  CAT D 6 R LGP van Oldenkamp.
   
0051

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

april 2011

 

   
  De eerste terp begint vorm te krijgen.
   
0052

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

april 2011

 

   
  CAT 345 C LME van Van Oord.
   
0053

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

april 2011

 

   
0054

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

april 2011

 

   
0055

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

april 2011

 

   
0056

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

april 2011

 

   
  Afgraven grond voor terp 3.
   
0057

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

april 2011

 

   
0058

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

april 2011

 

   
  CAT 330 D L van Van Oord.
   
0059

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

april 2011

 

   
0060

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

april 2011

 

   
0061

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

april 2011

 

   
  CAT D 6 N LGP van Welvreugd.
   

 

 
   
0065

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mei 2011

 

   
  Voor het ophogen van een aantal terpen word door A.T.M. thermisch gereinigde grond gebruikt, de aanvoer en het in het werk brengen hiervan is uitbesteed aan Martens en Van Oord, hier de overslag in hun insteekhaven te  Moerdijk.
   
0066

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mei 2011

 

   
  De LIEBHERR LH 120 overslag kraan laad de schepen.
   
0067

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mei 2011

 

   
0068

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mei 2011

 

   
   
   
0070

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mei 2011

 

   
  Bij de polder ligt het losponton "MIJNSTER" tegen de wal voor het lossen van de schepen met gereinigde grond.
   
0071

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mei 2011

 

   
  Verwerken van de gereinigde grond met de CAT 345B van Oldenkamp en een VOLVO L 220 G wiellader van M.v.O.
   
0072

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mei 2011

 

   
0073

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mei 2011

 

   
0075

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mei 2011

 

   
0076

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mei 2011

 

   
0077

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mei 2011

 

   
0078

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mei 2011

 

   
  De VOLVO L 220G wiellader brengt de gereinigde grond naar de terp.
   
0079

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mei 2011

 

   
0080

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mei 2011

 

   
0081

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mei 2011

 

   
0082

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mei 2011

 

   
0083

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mei 2011

 

   
0084

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mei 2011

 

   
0085

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mei 2011

 

   
  HITACHI  zaxis 350 LC van Oldenkamp.
   
0086

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mei 2011

 

   
0087

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mei 2011

 

   
  Vlakhouden van de "dumperbaan".
   
0088

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mei 2011

 

   
  Stofbestrijding.
   
0089

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mei 2011

 

   
0090

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mei 2011

 

   
0091

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mei 2011

 

   
0092

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mei 2011

 

   
0093

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mei 2011

 

   
0094

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mei 2011

 

   
0095

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mei 2011

 

   
0096

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mei 2011

 

   
   
   
0098

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

juni 2011

 

   
  Laden van de VOLVO dumpers met thermisch gereinigde grond gelost door de MIJNSTER.
   
0099

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

juni 2011

 

   
0100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

juni 2011

 

   
0101

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

juni 2011

 

   
0102

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

juni 2011

 

   
  Nieuwe dijk in wording.
   
0103

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

juni 2011

 

   
0104

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

juni 2011

 

   
0105

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

juni 2011

 

   
0106

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

juni 2011

 

   
0107

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

juni 2011

 

   
  VOLVO L 90 F.
   
0108

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

juni 2011

 

   
0109

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

juni 2011

 

   
   
   
0110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

juni 2011

 
   
  Afgraven bovengrond met een LIEBHERR 934 en HITACHI zaxis 350 LC.
   
0111

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

juni 2011

 

   
0112

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

juni 2011

 

   
0113

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

juni 2011

 

   
0114

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

juni 2011

 

   
0115

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

juni 2011

 

   
0116

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

juni 2011

 

   
  Aanvoer thermisch gereinigde grond.
   
0117

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

juni 2011

 

   
0118

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

juni 2011

 

   
  De MIJNSTER met een HITACHI 870 LCH aan boord.
   
0119

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

juni 2011

 

   
0120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

juni 2011

 

   
  Per dag worden 4 a 5 schepen gelost.
   
0121

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

juni 2011

 

   
0122

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

juni 2011

 

   
0123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

juni 2011

 

   
0124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

juni 2011

 

   
  De met thermisch gereinigde grond opgehoogde terpen worden afgedekt met een laag zand.
   
0125

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

juni 2011

 

   
0126

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

juni 2011

 

   
0127

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

juni 2011

 

   
0128

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

juni 2011

 

   
   
   
0130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

augustus 2011

 

   
  Tijdens de bouwvakvakantie weinig activiteit in de polder, een grote berg puin word hergebruikt en in deze periode tot granulaat verwerkt door Aannemingsbedrijf van der Heijden v.o.f. uit Nistelrode met hun mobiele puinbreker.
   
0131

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

augustus 2011

 

   
  De breker word geladen met een LIEBHERR 954.
   
0132

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

augustus 2011

 

   
0133

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

augustus 2011

 

   
  Een KOMATSU WA 500 wiellader laad het gebroken puin granulaat op dumpers.
   
0134

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

augustus 2011

 

   
0135

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

augustus 2011

 

   
0136

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

augustus 2011

 

   
0137

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

augustus 2011

 

   
0138

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

augustus 2011

 

   
0139

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

augustus 2011

 

   
0140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

augustus 2011

 

   
   
   
0141

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

augustus 2011

 

   
  Na de vakantie word aan de noordzijde van de polder een tweede losplaats voor schepen die thermisch gereinigd zand aanvoeren vanaf de A.T.M. in Moerdijk.
   
0142

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

augustus 2011

 

   
  De eerste schepen voeren zand aan wat gebruikt word om een tijdelijke transportweg te maken.
   
0143

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

augustus 2011

 

   
  BELL B 30D dumper van Damsteeg.
   
0144

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

augustus 2011

 

   
0145

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

augustus 2011

 

   
0146

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

augustus 2011

 

   
  De schepen worden gelost met een CATERPILLAR 385 MH van Martens en Van Oord.
   
0147

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

augustus 2011

 

   
0148

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

augustus 2011

 

   
0149

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

augustus 2011

 

   
0150

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

augustus 2011

 

   
0151

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

augustus 2011

 

   
0152

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

augustus 2011

 

   
  Aanleg transportweg over de bestaande dijk.
   
0153

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

augustus 2011

 

   
   
   
0155

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

september 2011

 

 

   
  Voor het in het werk brengen van de thermisch gereinigde grond zet M.v.O. kippers in, zo ook deze GINAF HD 5380 T met een laadvermogen van 60 ton.
   
0156

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

september 2011

 

   
0157

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

september 2011

 

   
0158

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

september 2011

 

   
0159

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

september 2011

 

   
0160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

september 2011

 

   
0161

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

september 2011

 

   
  De CAT schranklader word uit het ruim van het schip getild.
   
0162

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

september 2011

 

   
0163

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

september 2011

 

   
0164

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

september 2011

 

   
0165

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

september 2011

 

   
0166

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

september 2011

 

   
0168

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

september 2011

 

   
  Wachten op het volgende schip.
   
0169

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

september 2011

 

   
   
   
0170

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

september 2011

 

   
  Over de dijk naar de laadlocatie.
   
0171

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

september 2011

 

   
0172

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

september 2011

 

   
0173

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

september 2011

 

   
  De tweede GINAF HD 5380 T is nu ook ingezet.
   
0174

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

september 2011

 

   
0175

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

september 2011

 

   
  MERCEDES Actros kipper van Van de Sande uit Berkel-Enschot.
   
0176

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

september 2011

 

   
0177

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

september 2011

 

   
0178

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

september 2011

 

   
   
   
0180

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oktober 2011

 

   
  Aan de westzijde van de polder word zand gewonnen wat verwerkt word in de dijken en terpen uiteindelijk ontstaat hier een waterplas met een waterhuishoudkundige en ecologische functie..
   
0181

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oktober 2011

 

 

   
  Sinds enige dagen word bij de zandwinning een HITACHI  CX 900 HD dragline ingezet van VERBOON uit Maasland.
   
0182

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oktober 2011

 

 

   
0183

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oktober 2011

 

 

   
0184

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oktober 2011

 

 

   
0185

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oktober 2011

 

 

   
0186

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oktober 2011

 

 

   
0187

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oktober 2011

 

 

   
0188

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oktober 2011

 

 

   
0189

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oktober 2011

 

 

   
0190

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oktober 2011

 

 

   
0191

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oktober 2011

 

 

   
0192

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oktober 2011

 

 

   
0193

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oktober 2011

 

 

   
0194

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oktober 2011

 

 

   
0195

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oktober 2011

 

 

   
0196

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oktober 2011

 

 

   
  Hulp van de Luchtmacht ?
   
0197

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oktober 2011

 

 

   
0198

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oktober 2011

 

 

   
0199

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oktober 2011

 

 

   
  Een hele drukte in de zandwinning.
   
0200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oktober 2011

 

 

   
0201

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oktober 2011

 

 

   
   
   
0205

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oktober 2011

 

   
  HYUNDAI  500 LC-7 in de zandwinning.
   
0206

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oktober 2011

 

   
  Bak wissellen.
   
0207

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oktober 2011

 

   
  En dan verschijnt het nieuwste product in de dumperwereld, de VOLVO A 30F met de BECO MAXXIM 600 kipper van Van Der Bruggen.
   
02081

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oktober 2011

 

   
  Laadvermogen zo'n 60 ton.
   
0209

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oktober 2011

 

   
0210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oktober 2011

 

   
0211

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oktober 2011

 

   
0212

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oktober 2011

 

   
0213

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oktober 2011

 

   
0214

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oktober 2011

 

   
0215

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oktober 2011

 

   
  Geladen op weg naar een van de terpen.
   
0216

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oktober 2011

 

   
  KOMATSU PC 350 LC.
   
0217

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oktober 2011

 

   
0218

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oktober 2011

 

   
0219

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oktober 2011

 

   
  Weer een mooie herfstdag in de polder !
   
0220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oktober 2011

 

   
0221

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oktober 2011

 

   
0222

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oktober 2011

 

   
0223

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oktober 2011

 

   
  Aankomst bij een van de terpen.
   
0224

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oktober 2011

 

   
0225

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oktober 2011

 

   
0226

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oktober 2011

 

   
0227

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oktober 2011

 

   
0228

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oktober 2011

 

   
0229

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oktober 2011

 

   
0230

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oktober 2011

 

   
  Heiwerkzaamheden in een bouwput voor een stal op een van de eerste terpen.
   
0231

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oktober 2011

 

   
0232

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oktober 2011

 

   
   
   
0235

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

november

2011

   
0236 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

november

2011

   
  De Hitachi heeft zijn draglinebak verwisseld voor een grijper. 
   
0237

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

november

2011

   
0238

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

november

2011

   
  Volle bakken ! 
   
0239

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

november

2011

   
0240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

november

2011

   
0241

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

november

2011

   
  CATERPILLAR  D6T van Nico Emonds schuift de bovengrond af. 
   
0242

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

november

2011

   
  Nu de terpen verder van de zandwinput liggen worden de HOVERTRACKS ingezet. 
   
0243

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

november

2011

   
0244

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

november

2011

   
0245

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

november

2011

   
0246

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

november

2011

   
  En natuurlijk deze "knoepert" van Van Der Bruggen.
   
0247

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

november

2011

   
  Drie op een rij ! 
   
0248

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

november

2011

   
0249 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

november

2011

   
  In hoog tempo worden de HOVERTRACKS geladen door de HYUNDAI van G.M.B.
   
0250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

november

2011

   
0251

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

november

2011

   
0252

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

november

2011

   
  Aankomst bij een van de te bouwen terpen. 
   
0253

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

november

2011

   
0254

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

november

2011

 
   
  Een KOMATSU PC 350 LC mengt de gestorte grond en een CATERPILLAR D 6 T schuift het op zijn plaats.
   
0255

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

november

2011

 
 
   
0256

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

november

2011

 
 
   
0257

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

november

2011

 
 
   
0258

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

november

2011

 
 
   
0259

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

november

2011

 
 
   
0260

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

november

2011

 
 
   
0261

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

november

2011

 
 
   
0262

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

november

2011

 
 
   
0263

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

november

2011

 
 
   
   
   
0265

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

maart 2012

   
  Er begint een flink meer te ontstaan door de zandwinning.
   
0266
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

maart 2012

   
  De CAT 345 wint het zand, de HITACHI brengt een laag grond aan op de bodem van het meer.
   
0267


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

maart 2012

   
0268

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

maart 2012

   
  Weer een nieuw concept dumper / kipper op dit werk,  een HOVER-TRACK met BECO kipper met een laadvermogen van 23,8 ton.
   
0269

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

maart 2012

   
0270

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

maart 2012

   
0271
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

maart 2012

   
0272

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

maart 2012

   
0273

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

maart 2012

   
  Ook de "knoepert" van Van der Bruggen is nog van de partij.
   
0274

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

maart 2012

   
0275


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

maart 2012

   
0276


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

maart 2012

   
0277 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

maart 2012

   
0278


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

maart 2012

   
  Grondverzet op terp 9, een HYUNDAY 360 LC 7 A van G.M.B. en een KOMATSU D 65 PX aan het werk.
   
0279

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

maart 2012

   
0280

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

maart 2012

   
0281

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

maart 2012

   
0282
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

maart 2012

   
0283

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

maart 2012

   
  Aanleg van de nieuwe dijk.
   
0284

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

maart 2012

   
0285

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

maart 2012

   
  HITACHI zaxis 350 LC  en CATERPILLAR D 6 R LGP beide van Oldenkamp.
   
0286

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

maart 2012

   
0287

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

maart 2012

   
0288

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

maart 2012

   
0289


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

maart 2012

   
0290

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

maart 2012

   
0291

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

maart 2012

   
0292


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

maart 2012

   
0293

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

maart 2012

   
  Werken tot kort bij de bestaande bebouwing, die nog moet verdwijnen als de vervangende nieuwbouw op een van de terpen gereed is.
   
0294

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

maart 2012

   
   
   
0295

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

juli 2012

   
  Het laatste zand word uit de Westplas gewonnen.
   
0296


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

juli 2012

   
  HITACHI CX 900 HD van VERBOON uit Maasland.
   
0297 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

juli 2012

   
0298

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

juli 2012

   
  CATERPILLAR 345C LME.
   
0299

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

juli 2012

   
0300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

juli 2012

   
0301

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

juli 2012

   
0302

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

juli 2012

   
0303

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

juli 2012

   
  Op de eerste terp is de boerderij van de familie Broekmans bijna gereed.
   
0304

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

juli 2012

   
0306

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

juli 2012

   
0307

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

juli 2012

   
  Aanvoer grond voor terp zes.
   
0308

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

juli 2012

   
0309

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

juli 2012

   
  Afwerken van de taluds van de nieuwe dijk.
   
0310

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

juli 2012

   
  CATERPILLAR D 6 N LGP van G.M.B.
   
0311

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

juli 2012

   
0312

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

juli 2012

   
0313

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

juli 2012

   
  Boven op de dijk komt in de toekomst een weg.
   
0314

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

juli 2012

   
  Een groot deel van het werk is nu gereed, het wachten is nu op de sloop van de oude boerderijen die in het tracÚ van de nieuwe dijk staan, binnenkort word ook gestart met de bouw van de inlaatsluis.
   
   
   
0316

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

september 2012

   
  Winnen van klei in de polder.
   
0317

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

september 2012

   
0318

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

september 2012

   
  CATERPILLAR  324 DL van Van Gogh uit Vlijmen.
   
0319

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

september 2012

   
0320

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

september 2012

   
  De klei word verwerkt  aan de buitenzijde van de dijk en dient om het dijklichaam te beschermen tegen het water.
   
0321 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

september 2012

   
0322

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

september 2012

   
  LIEBHERR 724 van Van Heel uit Rosmalen.
   
0323

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

september 2012

   
0324

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

september 2012

   
0325

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

september 2012

   
0326

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

september 2012

   
0327

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

september 2012

   
0328

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

september 2012

   
0329

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

september 2012

   
  Van Oord heeft twee bestaande VOLVO dumpers omgebouwd, de BECO kipper opleggers werden overgenomen van Van Veldhuizen en in eigen werkplaats geschikt gemaakt voor  de VOLVO dumpers.
   
0330
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

september 2012

   
0331

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

september 2012

   
0332

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

september 2012

   
0333 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

september 2012

   
0334

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

september 2012

   
0335

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

september 2012

   
  HITACHI CX 900 HD van Verboon weer omgebouwd naar dragline.
   
0336

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

september 2012

   
0337

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

september 2012

   
   
0338 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

september 2012

   
0339

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

september 2012

   
0340

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

september 2012

   
0341

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

september 2012

   
0342

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

september 2012

   
0343

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

september 2012

   
0344 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

september 2012

   
0345

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

september 2012

   
0346

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

september 2012

   
0347 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

september 2012

   
   
   
  De lange winter is voorbij, gedurende deze periode is er hard doorgewerkt aan de nieuwe boerderijen een aantal is gereed en in gebruik genomen de oude boerderijen worden gesloopt, de werkzaamheden aan de polderdijken worden hervat met diverse nieuwe machines.
   
0348 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

april 2013

   
0349 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

april 2013

   
  Afwerken van het dijklichaam met een nieuwe CAT 336E van Oldenkamp B.V.
   
0350 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

april 2013

   
0351 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

april 2013

   
0352

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

april 2013

   
0353

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

april 2013

   
0354

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

april 2013

   
  Deze boerderij staat nog in het nieuwe dijktracÚ.
   
0355

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

april 2013

   
  Grond en klei worden in depot gezet.
   
0356 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

april 2013

   
  VOLVO A 35E dumper.
   
0357 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

april 2013

   
0358

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

april 2013

   
0359 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

april 2013

   
0360 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

april 2013

   
0361 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

april 2013

   
  Een van de nieuwe boerderijen.
   
0362


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

april 2013

   
  Afwerken van de terp.
   
0363 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

april 2013

   
  Een nieuwe HITACHI zaxis 350 LC van Van Oord.
   
0364 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

april 2013

   
0365 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

april 2013

   
0366 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

april 2013

   
  Oud en nieuw in een beeld.
   
0367

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

april 2013

   
  Vlak zetten van een weiland.
   
0368

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

april 2013

   
  Een nieuwe CATERPILLAR 324E van Oldenkamp B.V.
   
0369 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

april 2013

   
0370 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

april 2013

   
0371 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

april 2013

   
0372 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

april 2013

   
0373

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

april 2013

   
0374 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

april 2013

   
0375

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

april 2013

   
0376

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

april 2013

   
0377

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

april 2013

   
0378

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

april 2013

   
0379

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

april 2013

   
0380 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

april 2013

   
0381

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

april 2013

   
0382

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

april 2013

   
  De koeien verlaten de stal op de terp en mogen het weiland in.
   
0383 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

april 2013

   
  Ze rennen het weiland in nieuwsgierig naar die vreemde machines en de fotograaf !
   
0384

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

april 2013

   
0385

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

april 2013

   
0386

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

april 2013

   
0387 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

april 2013

   
  De meest westelijke boerderij in de polder moet er ook aan geloven.
   
0388

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

april 2013

   
0389

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

april 2013

   
  De stallen zijn al gesloopt.
   
0390

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

april 2013

   
0391

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

april 2013

   
   
   
0392

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

september 2013

   
  Afgraven bovengrond voor de zandwinning, op deze plaats stond begin van het jaar nog een boerderij.
   
0393

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

september 2013

   
  CATERPILLAR 349E L.
   
0394

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

september 2013

   
0395


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

september 2013

   
0396
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

september 2013

   
0397

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

september 2013

   
0398

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

september 2013

   
0399

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

september 2013

   
  Een Hyundai 380 LC-9 zet de bovengrond in depot.
   
0400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

september 2013

   
0401


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

september 2013

   
0402

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

september 2013

   
0403

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

september 2013

   
   
   
0404

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oktober 2013

   
0405

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oktober 2013

   
  Voor het winnen van zand word een ETEC graafmachine van Gerard Bos ingezet.
   
0406

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oktober 2013

   
0407

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oktober 2013

   
0408

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oktober 2013

   
0409

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oktober 2013

   
0410

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oktober 2013

   
0411

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oktober 2013

   
0412

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oktober 2013

   
  HITACHI zaxis 350 LC
   
0413

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oktober 2013

   
  Aanleg ecologische zone rondom de jachthaven.
   
0414

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oktober 2013

   
  HITACHI zaxis 180 LC
   
0415

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oktober 2013

   
  Aanbrengen puinfundering voor de wegen op de nieuwe dijk.
   
0416

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oktober 2013

   
  HBM BG 160 TA-4 grader van Donkersgoed.
   
0417

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oktober 2013

   
0418

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oktober 2013

   
0419

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oktober 2013

   
0420

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oktober 2013

   
0421

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oktober 2013

   
0422

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oktober 2013

   
0423

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oktober 2013

   
0424

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oktober 2013

   
0425

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oktober 2013

   
0426

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oktober 2013

   
0427

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oktober 2013

   
  Hyundai  380 LC-9  laad een GINAF X 5450 S kipper.
   
   
   
0428

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

december 2013

   
  Voor het winnen van zand en het terugbrengen van grond op de bodem, wordt de HITACHI CX 900 HD met grijper weer ingezet.
   
0429

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

december 2013

   
  CATERPILLAR  330D L.
   
0431

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

december 2013

   
0432

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

december 2013

   
0433

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

december 2013

   
0434


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

december 2013

   
0435


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

december 2013

   
0436

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

december 2013

   
0437

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

december 2013

   
0438

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

december 2013

   
0439

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

december 2013

   
   
   
0440

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

september 2014

   
  Afgraven van de oude rivierdijk aan de Noord kant van de polder de Bergsche Maas zijde.
   
0441

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

september 2014

   
0442

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

september 2014

   
0443

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

september 2014

   
0444

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

september 2014

   
  De laatste te slopen boerderij is verdwenen rest het opschonen van het terrein.
   
0445

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

september 2014

   
0446

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

september 2014

   
   
   
0447

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

september 2014

   
  Het afgraven van de oude rivierdijk is aangenomen door Martens en Van Oord de bestaande dijk word drie meter verlaagd.
   
0448

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

september 2014

   
  Hybride CATERPILLAR 336E L.
   
0449

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

september 2014

   
0450

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

september 2014

   
0451

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

september 2014

   
0452

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

september 2014

   
0453

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

september 2014

   
0454

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

september 2014

   
0455

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

september 2014

   
0456

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

september 2014

   
  De van de oude dijk vrijkomende klei word gebruikt om de buitenzijde van de terpen af te werken.
   
0457

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

september 2014

   
0458

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

september 2014

   
0459

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

september 2014

   
0460

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

september 2014

   
0461

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

september 2014

   
   
   
0462

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

maart 2015

   
  Grondverzet bij de Westplas.
   
0463


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

maart 2015

   
0464 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

maart 2015

   
  Aanleg landbouwwegen.
   
0465


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

maart 2015

   
  Het gemaal (inlaat).
   
0466

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

maart 2015

   
  Opruimen laatste resten van reeds gesloopte boerenbedrijven.
   
0467

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

maart 2015

   
   
   
0468
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

april 2015

   
  Vrijkomende grond uit de af te graven dijken aan de Bergsche Maas zijde  word gestort rondom de Westplas.
   
0469

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

april 2015

   
0470

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

april 2015

   
0471

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

april 2015

   
0472

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

april 2015

   
0473

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

april 2015

   
0474


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

april 2015

   
0475

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

april 2015

   
0476 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

april 2015

   
0477


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

april 2015

   
0478
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

april 2015

   
  Uitstroomsluis.
   
0479 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

april 2015

   
  Afgraven dijken langs de Bergsche Maas.
   
0480


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

april 2015

   
0481

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

april 2015

   
0482 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

april 2015

   
0483 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

april 2015

   
  Een deel van de vrijkomende klei bij het afgraven van de dijken word verwerkt aan de buitenzijde van de terpen.
   
0484
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

april 2015

   
0485


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

april 2015

   
  HYUNDAI 210 LC-9.
   
0486


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

april 2015

   
0487


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

april 2015

   
  KOMATSU 61 PX van Ermers.
   
0488 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

april 2015

   
   
   
0489

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

april 2015

   
0490


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

april 2015

   
  Aanvullen vrijgekomen grond na sloop van de opstallen.
   
0491

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

april 2015

   
0492


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

april 2015

   
0493 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

april 2015

   
0494 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

april 2015

   
Afgraven dijken.
   
0495
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

april 2015

   
0496 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

april 2015

   
0497 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

april 2015

   
  Stofbestrijding door de Kon. Luchtmacht !
   
0498

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

april 2015

   
0499 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

april 2015

   
  In onderaanneming graaft Martens en Van Oord zes kilometer dijk af hierbij komt 500.000 M3 zand en klei vrij.
   
0500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

april 2015

   
0501 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

april 2015

   
0502

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

april 2015

   
  Verwerken afgegraven grond bij de Westplas.
   
0503 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

april 2015

   
0504

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

april 2015

   
0505

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

april 2015

   
0506 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

april 2015

   
0507 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

april 2015

   
0508

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

april 2015

   
0509

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

april 2015

   
0510 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

april 2015

   
0511 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

april 2015

   
0512 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

april 2015

   
0513


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

april 2015

   
0514 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

april 2015

   
0515

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

april 2015

   
  Home