Vught  -  Plan Halsche Beemden en Levendig Bleijendijk

 
Halsche Beemden :

Het projectgebied 'de Halsche Beemden' ligt langs de Essche Stroom. Om precies te zijn ligt het tussen de spoorlijn Boxtel - Den Bosch en de A2 en omvat het ongeveer 125 hectare. Waterschap De Dommel is volop bezig met het herinrichten van de Essche Stroom en haar beekdal.
De huidige Essche Stroom, inclusief de stuw, blijft gehandhaafd. Deze wordt alleen ingezet bij hoog water. Langs deze rechte beek wordt een nieuwe meander van bijna 3 kilometer gegraven. Dit wordt een natuurlijke beek met stromend water en gevarieerde oevers. Vissen kunnen via deze meander stroomopwaarts zwemmen en hebben daardoor geen last meer van de stuw. De nieuwe meander zal in natte periodes buiten haar oevers treden (meestromende berging). In het beekdal zullen poelen en bosjes als stapsteen voor amfibieŽn en zoogdieren worden aangelegd.

Levendig Bleijendijk :

Landgoed Bleijendijk is een ongeveer 115 ha groot landgoed, gelegen tussen de A2, de Essche Stroom en de provinciale weg Vught Ė Sint-Michielsgestel. Landgoed Bleijendijk heeft een landbouwkarakter: slechts kleine delen ervan bestaan uit bos.                                                              Vanaf 2005 zijn het waterschap en Landgoed Bleijendijk in overleg hoe de Essche Stroom meer verbonden kan worden met het Landgoed. Wat zijn de mogelijkheden om de beek opnieuw in te richten en deze veiliger, natuurlijker en schoner te maken.
Een belangrijke taak van het waterschap is om wateroverlast in tijden van hoogwater te voorkomen. Daarom richt het waterschap bij Bleijendijk ruimte in voor natuurlijke overstroming. Ook wordt de Essche Stroom over een lengte van 2,5 kilometer opnieuw ingericht. Om deze doelen mogelijk te maken, moeten bestaande kades verlegd worden. Dit vormt een belangrijk onderdeel van het plan, waarin ook de oude dijk op het landgoed is opgenomen.

Opdrachtgever van deze projecten is : Waterschap de Dommel, de uitvoering is in handen van : Verhoeven infra B.V. uit Zaltbommel met als onderaannemer voor het grondverzet : Van der Bruggen uit Den Dungen.

Meer informatie over dit project : www.esschestroom.nl

 
 
0005
 
0006
 
0007
 
0010
 
0020
Maart 2014
 
Veenhoudende grond word aangevoerd, deze is elders afgegraven bij het verleggen van de Essche Stroom en word overgeladen op dumpers.
 
0021Maart 2014
 
Een CATERPILLAR 345C laad een VOLVO A 25E dumper welke is voorzien van Megabanden.
 
0022Maart 2014
 
0023Maart 2014
 
0024Maart 2014
 
Het terrein is zo slecht dat de dumpers nog niet voor de helft vol beladen kunnen worden, de linker dumper is dus geladen !
 
0025Maart 2014
 
Over de dijk langs de Essche stroom.
 
0026Maart 2014
 
0027Maart 2014
 
VOLVO A 25 E dumpers op Megabanden met een breedte van 1050mm.
 
0028Maart 2014
 
Tot de assen in de grond en ploeteren !
 
0029Maart 2014
 
Vast gereden, dan hier maar lossen !
 
0030
Maart 2014
 
0031Maart 2014
 
0032


Maart 2014
 
Een lichte LIEBHERR 714 bulldozer zet de aangevoerde veenhoudende grond vlak.
 
0033Maart 2014
 
0034Maart 2014
 
0035Maart 2014
 
0036Maart 2014
 
0037

Maart 2014
 
0038Maart 2014
 
0039Maart 2014
 
0040

Maart 2014
 
0041
Maart 2014
 
0042


Maart 2014
 
0043Maart 2014
 
0044
Maart 2014
   
0045
Maart 2014
   
0046Maart 2014
   
0047


Maart 2014
   
0048


Maart 2014
   
0049
Maart 2014
   
  LIEBHERR 946 bij een van de gronddepots.
   
0050

Maart 2014
   
0051

Maart 2014
   
0052
Maart 2014
   
0053

Maart 2014
   
0054Maart 2014
   
  LIEBHERR 934 bij het afwerken van bermen en taluds naast de verlegde meanderende Essche stroom.
   
0055
Maart 2014
   
0056

Maart 2014
   
0057

Maart 2014
   
0058
Maart 2014
   
0059


Maart 2014
   
0060Maart 2014
   
0061
Maart 2014
   
   
   
0062juli 2014
   
  Aanvoer grond.
   
0063


juli 2014
   
  Laden met de LIEBHERR 924 compact van Van der Bruggen.
   
0064
juli 2014
   
  Laden van de IHI IC 100 rupsdumpers van Damsteegt.
   
0065


juli 2014
   
0066juli 2014
   
0067juli 2014
   
  Over het dijkje langs de Essche stroom.
   
0068juli 2014
   
  Laadvermogen van de rupsdumpers is 12 m3.
   
0069


juli 2014
   
0070

juli 2014
   
0071


juli 2014
   
0072juli 2014
   
0073
juli 2014
   
0074


juli 2014
   
0075

juli 2014
   
0076juli 2014
   
0077

juli 2014
   
0078


juli 2014
   
0079juli 2014
   
0080juli 2014
   
0081juli 2014
   
0082

juli 2014
   
0083


juli 2014
   
0084
juli 2014
   
0085juli 2014
   
0086


juli 2014
   
0067juli 2014
   
0088

juli 2014
   
0089


juli 2014
   
0090


juli 2014
   
0091juli 2014
   
0092

juli 2014
   
0093


juli 2014
   
0094


juli 2014
   
0095juli 2014
   
0096


juli 2014
   
   
   
0097


september 2014
   
  Afvoer overtollige grond.
   
0098

september 2014
   
0099

september 2014
   
  Hitachi zaxis 210 LC van Verhoeven infra B.V.
   
0100

september 2014
   
  Links de gekanaliseerde Essche stroom, rechts de nieuwe meanderende loop van het riviertje.
   
0101
september 2014
   
0102

september 2014
   
0103
september 2014
   
0104


september 2014
   
0105

september 2014
   
0106
september 2014
   
0107

september 2014
   
  Hulpbrug.
   
0108

september 2014
   
0109

september 2014
   
0110

september 2014
   
0111


september 2014
   
0112
september 2014
   
0113

september 2014
   
0114
september 2014
   
0115


september 2014
   
0116

september 2014
   
0117
september 2014