Oijen - Herinrichting Hemelrijkse waard

 

 
 

In opdracht van Rijkswaterstaat wordt tussen de veerstoep in Oijen en de monding van de Maasarm bij Lithoijen een 3 kilometer lange nevengeul aangelegd, begrensd door enkele zandige eilanden. De nevengeul krijgt flauw oplopende natuurlijke oevers met zandplaten. Aan de rivierzijde van de eilanden wordt de stenen bekleding gedeeltelijk weggehaald. In het ondiepe water dat door deze ingrepen ontstaat kunnen planten en dieren die hier van nature thuishoren weer goed gedijen. Vissen vinden er bijvoorbeeld een rustige plek om te paaien (kuit te schieten). Ecologisch gezond water is ook schoner.                                                                                                                                                                     Meer landinwaarts herstellen we zoveel mogelijk het oorspronkelijke reliŽf, ooit gevormd door wijziging van de loop van de Maas. Lage delen worden extra diep gemaakt, zodat geulen ontstaan. Een van deze geulen wordt via een aantakking op de Teeffelense Wetering verbonden met het achterland en krijgt daardoor het karakter van een permanent stromende beek.

Verder wordt een deel van het winterbed verlaagd. Samen met de geulen creŽren we op deze manier niet alleen een beter leefmilieu voor flora en fauna, maar ook meer ruimte als dat nodig is: bij hoogwater kan het rivierwater via de nevengeul gemakkelijk de uiterwaarden in stromen. De waterstand bij hoogwater zal uiteindelijk minstens 4 centimeter lager zijn dan voorheen. Om het wild en de runderen in het gebied bij wassend water een veilig heenkomen te bieden, worden twee bestaande droge hogere delen in het gebied nog verder opgehoogd.v

De herinrichting moet december 2016 klaar zijn. Aannemer Van de Wetering Cultuurtechniek is in januari 2015 gestart met de realisatie. De aannemer stemt zijn precieze planning af op de vraag uit de markt naar vrijkomende materialen, zoals klei. Zodoende kunnen deze materialen kostenbewust en duurzaam bij andere projecten worden hergebruikt. Om eventuele hinder voor de omgeving te beperken worden de vrijkomende materialen grotendeels via het water afgevoerd. ats

   
 
   
 
   
0010


juni 2015
   
0011


juni 2015
   
0012


juni 2015
   
0013
juni 2015
   
0014
juni 2015
   
0015juni 2015
   
0016
juni 2015
   
0017juni 2015
   
0018
juni 2015
   
0019
juni 2015
   
0020juni 2015
   
0021
juni 2015
   
0022
juni 2015
   
0023


juni 2015
   
0024

juni 2015
   
0025

juni 2015
   
0026


juni 2015
   
0027


juni 2015
   
0028


juni 2015
   
0029


juni 2015
   
0030
juni 2015
   
0031
juni 2015
   
0032juni 2015
   
0033juni 2015
   
   
   
0034juni 2015
   
0035


juni 2015
   
0036
juni 2015
   
0037


juni 2015
   
0038juni 2015
   
0039juni 2015
   
0040


juni 2015
   
0041
juni 2015
   
0042

juni 2015
   
0043juni 2015
   
0044

juni 2015
   
0045


juni 2015
   
0046
juni 2015
   
0047


juni 2015
   
0048
juni 2015
   
0049
juni 2015
   
0050


juni 2015
   
0051


juni 2015
   
0052


juni 2015
   
0053

juni 2015
   
0054


juni 2015
   
0055juni 2015
   
0056

juni 2015
   
0057juni 2015