Moerdijk - Bouw klasseerinstallatie en opslag hoogwaardige bulkgoederen
   
 

   

 

Op het industrieterrein Moerdijk verrijst op een 12 ha grote terrein aan de Oostelijke randweg een ultra moderne bulk- en bouwstoffen terminal.

De terminal word geŽxploiteerd door Overslag Bedrijf  Moerdijk (O.B.M.) en Martens en Van Oord (M.v.O.).

O.B.M. is een samenwerkingsverband tussen Martens en Van Oord en de Nooijen groep uit Oss, 1/3 van het terrein word gebruikt door O.B.M. voor op - en overslag van hoogwaardige bulkgoederen in stof en geluidsdichte hallen, het overige terrein word gebruikt door M.v.O. , voor enerzijds de op - en overslag en anderzijds de bewerking van bouwstoffen, zo word ondermeer een klasseerinstallatie voor zand en grind gebouwd die tevens geschikt is voor het reinigen van gebruikte materialen zoals spoorballast, directe aanleiding voor de bouw van deze installatie is het door M.v.O. aangenomen werk, het verdiepen van de Maas tussen Grave en Gennep waar ca. 2.500.000 M3 zand en grind word gewonnen, om ervoor te zorgen dat beide bedrijven over voldoende kadelengte kunnen beschikken word er een insteekhaven gerealiseerd met een kadelengte van 550 m. en een diepte van 9 m.

De insteekhaven word gebouwd in opdracht van het Havenschap Moerdijk door :  VAN OORD Rotterdam met als onderaannemers voor het heiwerk de VOORBIJ groep uit Amsterdam en voor het uitgraven van de haven MARTENS en Van OORD.

De opslaghallen worden gebouwd door  : CORDEEL NEDERLAND.

Het betonwerk voor de Klasseerinstallatie word gemaakt door : MARTENS EN VAN OORD.

Onderstaande foto's geven een beeld van de werkzaamheden vanaf  mei 2009.

   
 

   
   

0001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto M.v.O.

   

0002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto M.v.O.

 

   

------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   

0010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 mei 2009

   
  Betonnen vloeren voor de voorrraad silo's.
   

0011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 mei 2009

 

   

0012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 mei 2009

 

   
  De basis van de kademuur word gevormd door een 550 meter lange combiwand welke bestaat uit buispalen en damwanden welke worden verankerd met       MV palen, hier het heiwerk voor de insteekhaven.
   

0013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 mei 2009

 

   
  Aanvoer buispalen.
   

0014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 mei 2009 

   

0015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 mei 2009 

   
  Heiwerk combiwand voor de kade aan de Hollands Diep zijde.
   

0016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 mei 2009 

   
  Uitgraven buispalen.
   

0017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 mei 2009 

   

0018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 mei 2009 

   

0019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 mei 2009 

   
  Vlechtwerk silovloeren.
   

0020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 mei 2009 

   
   
   

0021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 mei 2009 

   

0022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 mei 2009 

   

0023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 mei 2009   

   
  Inheien van de MV trekpalen, voor de te bouwen kade is een tijdelijke wand geheid..
   

0024

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 mei 2009 

   

0025

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 mei 2009 

   

0026

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 mei 2009 

   
  De buispalen worden met een vibroblok tot een bepaalde diepte ingetrild en daarna met een dieselblok op de vereiste diepte geslagen.
   

0027

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 mei 2009 

   

0028

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 mei 2009 

   

0029

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 mei 2009 

   

0030

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 mei 2009 

   

0031

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 mei 2009 

   

0032

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 mei 2009 

   
   
   

0035

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 jun 2009  

   
  De eerste silowanden staan in de kist.
   

0036

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 jun 2009 

   
  MV trekpalen.
   

0037

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 jun 2009 

   
  Stelling op ponton.
   

0038

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 jun 2009  

   

0039

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 jun 2009  

   

0040

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 jun 2009  

   

0041

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 jun 2009 

   

0042

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 jun 2009  

   

0043

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 jun 2009  

   

0044

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 jun 2009  

   
  De opslaghallen worden deels prefab gebouwd.
   
0045

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 jun 2009 

   
  Aanbrengen voorbelasting op de kade's.
   
0046

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 jun 2009 

   
  Montage trechters voor de klasseerinstallatie.
   
0047

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

112 jun 2009

   
0048

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 jun 2009 

   
0049

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 jun 2009 

   
0050

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 jun 2009

 

   
0051

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 jun 2009

 

   
0052

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 juni 2009 

   
   
   
0055

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 juni 2009

 

   
  De eerste trechter van de klasseerinstallatie staat op zijn plaats.
   
0056

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 juni 2009 

   
0057

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 juni 2009 

   
  De insteekhaven krijgt vorm de laatste combiwand op de kop word geheid.
   
0058

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 juni 2009 

   
0059

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 juni 2009 

   
0060

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 juni 2009

 

   
  Montage prefab betonnen staanders.
   
0061

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 juni 2009

 

   
0062

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 juni 2009 

   
0063

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 juni 2009 

   
0064

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 juni 2009 

   
  Op het terrein ligt al veel materiaal opgeslagen deels in gebruik als voorbelasting wat natuurlijk weer verplaatst dient te worden.
   
0065

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 juni 2009 

   
0066

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 juni 2009

   
0067

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 juni 2009 

   
0068

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 juni 2009

 

   
   
   
0070

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03 juli 2009 

   
0071

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03 juli 2009 

   
0072

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03 juli 2009 

   
0073

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03 juli 2009 

   
0074

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03 juli 2009 

   
0075

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03 juli 2009 

   
0076

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03 juli 2009 

   
  Koppellen van de Combiwand en de MV trekpalen.
   
0077

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03 juli 2009

 

   
  Storten van de vloer voor de klasseerinstallatie.
   
0078

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03 juli 2009

 

   
  Storten van een buitenwand van de opslaghallen.
   
   
   
0080

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 juli 2009 

   
0081

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 juli 2009 

   
  Het eerste deel van de zeefgroep van de klasseerinstallatie word gemonteerd.
   
0082

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 juli 2009 

   
0083

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 juli 2009 

   
  De buispalen verdwijnen in de betonnen kadewand.
   
0084

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 juli 2009

 

   
0085

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 juli 2009

 

   
0086

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 juli 2009 

   
0087

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 juli 2009 

   
   
   
0090

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 aug 2009 

   
0091

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 aug 2009 

   
0092

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 aug 2009 

   
0093

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 aug 2009 

   
0094

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 aug 2009 

 

   
0095

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 aug 2009 

 

   
0096

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 aug 2009 

   
0097

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 aug 2009 

   
0098

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 aug 2009 

   
   
   
0100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 sept 2009

   
0101

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 sept 2009

 

   
  De kademuren in aanbouw.
   
0102

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 sept 2009

   
0103

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 sept 2009

   
0104

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 sept 2009

   

0105

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 sept 2009

   
  Waterbassins.
   

0106

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 sept 2009

   
0107

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 sept 2009

 

   
0108

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 sept 2009

   
0109

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 sept 2009

   
0110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 sept 2009

   
0111

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 sept 2009

   
0112

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 sept 2009

   
  Volstorten van de buispalen.
   
0113

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 sept 2009

   
   
   
0115

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 sept 2009 

   
0116

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 sept 2009  

   
0117

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 sept 2009  

   
  De ROEROORD draait proef in Moerdijk, deze beladingsponton met ontwateringswielen word bij het zandmaas project gekoppeld aan de cutterzuiger en zorgt voor het laden van de schepen, de CAT 385 met zandpomp is tijdelijk op de ponton geplaatst.
   
0118

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 sept 2009  

   
0119

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 sept 2009  

   
0120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 sept 2009  

   
0121

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 sept 2009  

   
  CATERPILLAR 385 CL met baggerpomp.
   
0122

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 sept 2009  

   
0123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 sept 2009  

   
   
   
0125

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 okt 2009  

   
0126

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 okt 2009  

   
0127

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 okt 2009  

   
0128

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 okt 2009  

   
0129

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 okt 2009  

   
  Op diepte maken van het Hollands diep voor de aanlegkade met een LIEBHERR 974 met grijper en de CAT 385 CL met baggerpomp.
   
0130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 okt 2009  

   
0131

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 okt 2009  

   
0132

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 okt 2009  

   
0133

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 okt 2009  

   
0134

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 okt 2009  

   
  Er word een begin gemaakt met het uitgraven van de insteekhaven.
   
0135

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 okt 2009  

   
0136

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 okt 2009  

   
0137

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 okt 2009  

   
0138

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 okt 2009  

   
0139

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 okt 2009  

   
0140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 okt 2009  

   
   
   
0145

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02 nov 2009 

   
0146

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02 nov 2009 

   
0147

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02 nov 2009 

   
0148

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02 nov 2009 

   
0149

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02 nov 2009 

   
0150

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02 nov 2009 

   
0151

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02 nov 2009 

   
0152

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02 nov 2009 

   
   
   
0155

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 nov 2009  

   
0156

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 nov 2009  

   
  Aanbrengen funderingslaag terrein.
   
0157

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 nov 2009  

   
  CATERPILLAR 320 en LIEBHERR 944 graafmachines.
   
0158

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 nov 2009  

   
0159

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 nov 2009  

   
  LIEBHERR 974 met baggerpomp brengt de insteekhaven op de vereiste diepte.
   
0160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 nov 2009  

   
0161

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 nov 2009  

   
0162

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 nov 2009  

   
0163

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 nov 2009  

   
  Verplaatsen van een depot te reinigen grind, dit is de oude ballast van de spoorlijn Bergen op Zoom -  Vlissingen welke door M.v.O. in 2008 werd vervangen.
   
   
   
0165

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 dec 2009  

   
  Aanbrengen asfaltverharding.
   
0166

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 dec 2009  

   
0167

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 dec 2009 

 

   
  Op diepte brengen van de insteekhaven.
   
0168

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 dec 2009 

 

   
  Laden van bakken met de sproeiponton.
   
0169

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 dec 2009  

   

 

 
   
0175

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 dec 2009  

   
  Het eerste schip ligt afgemeerd in de insteekhaven en lost een lading ongebluste kalk.
   
0176

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 dec 2009  

   
0177

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 dec 2009 

 

   
0178

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 dec 2009 

 

   
0179

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 dec 2009  

   
0180

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 dec 2009  

   
   
   
0185

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jan. 2010 

   
  Op diepte ( 9 m. ) graven van de insteekhaven met de grijper aan de LIEBHERR 974.
   
0186

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jan. 2010 

 

   
0187

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jan. 2010 

 

   
0188

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jan. 2010 

   
0189

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jan. 2010  

   

 

Overslag vanuit een binnenschip vanaf de kade aan het Hollands Diep.
   
0190

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jan. 2010  

   
0191

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jan. 2010  

   
  De nieuwe CATERPILLAR 988 H aan het werk op het gronddepot.
   
0192

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jan. 2010   

   
0193

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jan. 2010  

   
0194

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jan. 2010  

   
0195

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jan. 2010 

   
0196

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jan. 2010  

   
0197

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jan. 2010  

   
0198

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jan. 2010

 

   
0199

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jan. 2010

 

   
0200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jan. 2010 

   
0201

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jan. 2010 

 

   
0202

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jan. 2010 

 

   
0203

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jan. 2010  

   
0204

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jan. 2010  

 

   
0205

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jan. 2010 

 

   
0206

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jan. 2010  

   
0207

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jan. 2010  

   
  Home