Lomm - Aanleg Hoogwatergeul

 

 
 

DCM Exploitatie Lomm BV realiseert een hoogwatergeul ter hoogte van Lomm aan de oostzijde van de Maas. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met Rijkswaterstaat Maaswerken. Het belangrijkste doel van deze ruim twee kilometer lange geul is hoogwaterbescherming. De geul leidt namelijk tot lagere waterstanden. Niet alleen ter plaatse, maar ook verder stroomopwaarts ter hoogte van Venlo. Bovendien ontstaat er door de hoogwaterbescherming een gebied met nieuwe, 'natte' natuur.

De kosten voor de aanleg van de hoogwatergeul zijn voor de overheid minimaal. Dit komt door de winning en verkoop van industriezand en grind door Delfstoffen Combinatie Maasdal Exploitatie Lomm BV. Hoogwaterbescherming, natuurontwikkeling en lage kosten gaan hier dus hand in hand.  

Half maart 2006 is gestart met het detecteren en ruimen van explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Aansluitend werd onder archeologisch toezicht gestart met het verwijderen van de bovengrond. Daarna vond het (standaard bij projecten uitgevoerde) archeologische onderzoek plaats.  

Na het archeologisch onderzoek is de bovengrond verwijderd, zodat we bij het te winnen zand uitkwamen. In de tweede helft van 2006 hebben we eerst ruimte gecreŽerd zodat een zandzuiger en de drijvende klasseerinstallatie konden beginnen met de winning en verwerking van het industriezand. Ook was er ruimte nodig voor de schepen die de producten komen afhalen. Het startgat had toen een oppervlakte van ongeveer vier hectare.

In april 2007 begonnen we met de productie en distributie van het metsel- en industriezand. Na vier maanden was het startgat dusdanig groot geworden dat we ook een grindverwerker konden inzetten om het vrijgekomen grind te verwerken.

Delfstoffen Combinatie Maasdal B.V. is een combinatie van : TERRAQ en TEUNESEN, het afgraven van de bovengrond en het inrichten van het gebied na ontgronding word uitgevoerd door KUYPERS Kessel.

De hoogwatergeul Lomm is onderdeel van het Maaswerkenproject. Meer weten hierover? Klik hier.

   
  Partners van DCM bv
   
0005

augustus 2012
   
0006augustus 2012
   
0010
augustus 2012
   
0011


augustus 2012
   
  Afgraven bovengrond met een CATERPILLAR 345B.
   
0012augustus 2012
   
  VOLVO  A 30E dumper.
   
0013

augustus 2012
   
0014

augustus 2012
   
0015

augustus 2012
   
0016augustus 2012
   
0017

augustus 2012
   
0018


augustus 2012
   
0019
augustus 2012
   
0020augustus 2012
   
0021


augustus 2012
     
0022


augustus 2012
   
0023

augustus 2012
   
0024

augustus 2012
   
0025

augustus 2012
   
0026augustus 2012
   
0027

augustus 2012
   
0028

augustus 2012
   
0029

augustus 2012
   
0030


augustus 2012
   
0031

augustus 2012
   
  Zandzuiger "de Schelde" van Aannemersbedrijf GELUK B.V. uit Doetinchem.
   
0032
augustus 2012
   
  Zandklasseerinstallatie "Kaliwaal 41"van Van Nieuwpoort.
   
0033

augustus 2012
   
0034

augustus 2012
   
0035
augustus 2012
   
0036augustus 2012
   
  De bovengrond word tijdelijk in depot gezet.
   
0037augustus 2012
   
0038

augustus 2012
   
0039

augustus 2012
   
0040

augustus 2012
   
  CATERPILLAR D 6 N.
   
0041

augustus 2012
   
0042

augustus 2012
   
0043

augustus 2012
   
0044augustus 2012
   
0045

augustus 2012
   
0046


augustus 2012
   
0047

augustus 2012
   
0048

augustus 2012
   
0049

augustus 2012

 

 
  Afwerken van de taluds van het gronddepot met een CATERPILLAR 336 DL.
   
0050
augustus 2012

 

 
0051

augustus 2012

 

 
0052

augustus 2012
   

0053

augustus 2012