Hilvarenbeek  -  Landinrichting De Hilver

 

 
 
De combinatie  Van der Zanden B.V. , D. Oosterhuis B.V. en Oldenkamp heeft de "Werken de Hilver" aangenomen. Het werk wordt uitgevoerd in opdracht van Dienst Landelijk Gebied.

Landinrichtingsgebied de Hilver ligt voor het grootste gedeelte in de gemeenten Hilvarenbeek en Oisterwijk en heeft een oppervlakte van ongeveer 8120 hectare.

Het project "Werken de Hilver" wordt opgesplitst in 3 deelprojecten die hieronder beschreven worden.

Ecologische hoofdstructuur:
De ecologische hoofdstructuur heeft als functie om een blauw/groene verbindingszone te vormen voor flora- en fauna tussen de verschillende natuurgebieden, de landschappelijke- en cultuurhistorische waarden te behouden en te versterken en het verbeteren van het landschapsbeeld.
Het werk omvat onder andere het ontgraven van 9 km winter- en zomerbed t.b.v. de Reusel en Spruitenstroompje, het ontgraven van 150 hectare bovengrond t.b.v. vochtig schraalland, het aanleggen van diverse poelen en het aanpassen van bestaande watergangen. Bij het deelproject ecologische hoofdstructuur wordt er 1.000.000 m3 grond ontgraven, waarvan er 550.000 m3 zal worden geleverd aan particulieren.

Kavelaanvaardingswerken:
In november 2009 vindt in het ruilverkavelingproces de kavelovergang plaats. Vanaf dat moment zijn de percelen herverdeeld en hebben ze een nieuwe eigenaar. Om de inbreng en toedeling van een eigenaar gelijkwaardig te houden worden kavelaanvaardingswerken uitgevoerd. De kavelaanvaardingswerken hebben betrekking op het verwijderen van obstakels, het verbeteren van de toegang en de bewerkbaarheid van de kavels, het aanbrengen van nieuwe kavelgrenzen en het aanbrengen van diverse landbouwkundige voorzieningen. Het werk omvat onder andere het graven van sloten, het aanleggen van duikers, het ophogen van percelen, het aanleggen van drainage en het aanleggen van landbouwwegen.

Met ingang van 30 april 2010 moeten de nieuwe kavels aan de eigenaren worden opgeleverd zodat deze tijdig in gebruik kunnen worden genomen. Het is van groot belang dat de landbouw tijdig over de nieuwe percelen kan beschikken en niet in de bedrijfsvoering wordt belemmerd.

Waterlopen en gemalen:
De werkzaamheden voor de waterlopen en gemalen zijn bedoeld om de landbouwgebieden in de directe omgeving van de ecologische hoofdstructuur mogelijk schade door vernatting op zouden kunnen lopen daarvan te vrijwaren. Dit wordt gerealiseerd door het graven van nieuwe watergangen, het aanleggen van duikers en door het plaatsen van gemaaltjes.

Meer informatie over het project : www.dehilver.nl

 

 

 
0001

 

 
 

 

 
0010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

maart 2010

 

 
0011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

maart 2010

 
   
  HITACHI zaxis 350LC van Oldenkamp

 

 
0012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

maart 2010

 

 

 
0013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

maart 2010

 

 

 
0014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

maart 2010

 
   
  HYUNDAI 500LC-7 van GROEP MIDDEN BETUWE.
   
0015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

maart 2010

 
   
  Grondtransport met tractoren.
   
0016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

maart 2010

 
   
0017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

maart 2010

 
   
0018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

maart 2010

 
   
0019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

maart 2010

 
   
0020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

maart 2010

 
   
0021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

maart 2010

 
   
  VOLVO L 60F voor het verplaatsen van de rijplaten.
   
0022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

maart 2010

 
   
0023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

maart 2010

 
   
  Sloten "trekken" met een DOOSAN DX 255LC.
   
0024

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

maart 2010

 

   
0025

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

maart 2010

 
   
0026

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

maart 2010

 
   
   
   
0030

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

april 2010

 
   
0031

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

april 2010

 
   
  Graven van sloten met een HITACHI zaxis 250LC
   
0032

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

april 2010

 
   
0033

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

april 2010

 
   
0034

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

april 2010

 
   
  Vlak zetten van de bij het graven van de sloten vrijkomende grond, met een KOMATSU D 65PX  van OOSTERHUIS.
   
0035

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

april 2010

 
   
0036

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

april 2010

 
   
0037

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

april 2010

 
   
  DOOSAN DX 300LC
   
0038

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

april 2010

 
   
0039

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

april 2010

 
   
0040

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

april 2010

 
   
  CATERPILLAR 345B van OLDENKANP.
   
0041

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

april 2010

 
   
0042

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

april 2010

 
   
0043

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

april 2010

 
   
0044

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

april 2010

 
   
0045

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

april 2010

 
   
0046

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

april 2010

 
   
0047

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

april 2010

 
   
0048

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

april 2010

 
   
  DEAWOO 300LCV van Van de LEUVERT.
   
0049

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

april 2010

 
   
0050

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

april 2010

 
   
  Een NEW HOLLAND W 130 wiellader verlegt de rijplaten.
   
0051

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

april 2010

 
   
0052

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

april 2010

 
   
0053

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

april 2010

 

   
0054

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

april 2010

 

   
0055

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

april 2010

 
   
0056

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

april 2010

 
   
  Met de vrijkomende grond worden landbouwgebieden opgehoogd.
   
0057

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

april 2010

 
   
0058

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

april 2010

 
   
0059

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

april 2010

 

   
0060

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

april 2010

 

   
  CAT D 6 T LGP van EMONDS en D 6 R LGP van GOUD.
   
0061

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

april 2010

 
   
0062

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

april 2010

 
   
0063

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

april 2010

 
   
0064

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

april 2010

 
   
0065

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

april 2010

 

   
0066

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

april 2010

 

   
0067

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

april 2010

 
   
0068

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

april 2010

 
   
0069

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

april 2010

 
   
  LIEBHERR wiellader.
   
0070

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

april 2010

 
   
0071

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

april 2010

 
   
0072

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

april 2010

 
   
0073

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

april 2010

 
   
0074

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

april 2010

 
   
0075

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

april 2010

 
   
0076

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

april 2010

 
   
0077

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

april 2010

 

   
  Home