Heesselt  - Herinrichting Heesseltsche Uiterwaarden
 
Rijkswaterstaat heeft de uitvoering van de herinrichting van de Heesseltsche Uiterwaarden begin 2016 gegund aan Martens en Van Oord. Het werk omvat het afgraven van zon 2,1 miljoen kuub grond en de aanleg van onder meer de grote nevengeul en twee kleinere geulen, de voorbereidingen zijn in juli 2016 gestart en in het eerste kwartaal van 2017 is begonnen met de graafwerkzaamheden de herinrichting zal in 2019 gereed zijn.

Minimaal 5,5 centimeter waterstandsverlaging
De Waal heeft steeds vaker te maken met hoge waterstanden. De rivier krijgt meer regen- en smeltwater te verwerken, terwijl er tussen de dijken beperkte ruimte is. Hierdoor neemt de kans op overstromingen toe. De herinrichting van de Heesseltsche Uiterwaarden bestaat uit het uitbreiden van twee oude zandwinplassen naar een grote nevengeul, de aanleg van twee kleinere geulen en het verlagen van delen van de uiterwaarden. Het gebied kan het water uit de Waal hierdoor beter opvangen en sneller afvoeren, waardoor de waterstand bij hoge rivierafvoeren minder hoog wordt.

Verbetering waterkwaliteit
De herinrichting van de Heesseltsche Uiterwaarden biedt ook kansen voor de ontwikkeling van meer en nieuwe natuur. Er wordt 206 hectare nieuwe natuur gerealiseerd. Ook neemt Rijkswaterstaat maatregelen om de waterkwaliteit te verbeteren. Door schoon en gezond water voelen planten en dieren, die in en om de rivier leven, zich beter thuis. De herinrichting van de uiterwaarden versterkt de bestaande cultuur- en landschapswaarden. Hierdoor worden de Heesseltsche Uiterwaarden nog aantrekkelijker voor bewoners, recreanten en toeristen.

Meer informatie van dit project is te vinden op de website:
 www.rijkswaterstaat.nl/heesseltscheuiterwaarden

 
 
   
 
 
0002

Oktober 2017
 
0003Oktober 2017
 
0004Oktober 2017
 
0005

Oktober 2017
 
0006

Oktober 2017
 
0007

Oktober 2017
 
0008

Oktober 2017
 
0009

Oktober 2017
 
0010

Oktober 2017
 
0011


Oktober 2017
 
0012


Oktober 2017
 
0013

Oktober 2017
 
0014
Oktober 2017
 
0015

Oktober 2017
 
0016

Oktober 2017
 
0017

Oktober 2017
 
0018

Oktober 2017
 
0019

Oktober 2017
 
0020


Oktober 2017
 
0021

Oktober 2017
 
0022

Oktober 2017
 
0023

Oktober 2017
 
0024

Oktober 2017
 
0025

Oktober 2017
 
0026

Oktober 2017
 
0027


Oktober 2017
 
0028
Oktober 2017
 
0029

Oktober 2017
 
0030Oktober 2017
 
0031Oktober 2017
 
0032

Oktober 2017
 
0033

Oktober 2017
 
0034
Oktober 2017
 
0035


Oktober 2017
 
0036

Oktober 2017
 
0037Oktober 2017
 
0038

Oktober 2017
 
0039

Oktober 2017
 
0040


Oktober 2017
 
0041

Oktober 2017
 
0042

Oktober 2017
 
0043


Oktober 2017
 
0044Oktober 2017
 
0045
Oktober 2017
 
0046Oktober 2017
 
0047

Oktober 2017
 
0048

Oktober 2017
 
0049Oktober 2017
 
0050

Oktober 2017
 
0051
Oktober 2017
 
0052
Oktober 2017
0053Oktober 2017
 
0054Oktober 2017
 
0055


Oktober 2017
 
0056

Oktober 2017
 
0057
Oktober 2017
 
0058
Oktober 2017
 
0059


Oktober 2017
 
0060

Oktober 2017
 
0061
Oktober 2017
 
0062

Oktober 2017
 
0063
Oktober 2017
 
0065Oktober 2017
 
0066
Oktober 2017
 
0067
Oktober 2017
 
0068
Oktober 2017
 
0069
Oktober 2017
 
0070
Oktober 2017
 
0071

Oktober 2017
 
0072


Oktober 2017
 
0073

Oktober 2017
 
0074

Oktober 2017
 
0075

Oktober 2017
 
0076
Oktober 2017
0077


Oktober 2017
 
0078

Oktober 2017
 
0079Oktober 2017
 
0080Oktober 2017
 
0081
Oktober 2017
 
0082
Oktober 2017
 
0083
Oktober 2017