Brakel - Uiterwaard-vergraving Munnikenland

 

 
 

Daar waar de Waal en de Afgedamde Maas samenkomen ligt het Munnikenland. Een bijzonder gebied, waar water, cultuur en natuur al eeuwen met elkaar verweven zijn. U vindt er de Brakelse Benedenwaarden, de Waarden bij Loevestein, de Gandelwaard, de Boezem van Brakel en Buitenpolder het Munnikenland.

Vanaf voorjaar 2013 wordt er in dit gebied zichtbaar gewerkt aan het verleggen van de dijk bij Buitenpolder het Munnikenland en worden de uiterwaarden verlaagd. Daarna wordt de bestaande Waaldijk grotendeels afgegraven. Dit alles heeft tot doel om de Waal bij hoogwater meer ruimte te geven. Op deze manier kan er meer water worden afgevoerd zonder dat de waterstand te hoog wordt. Zo draagt dit project bij aan de bescherming van het Rivierengebied tegen overstromingen. Daarnaast wordt ook de ruimtelijke kwaliteit verbeterd: het is de bedoeling om het Munnikenland mooier te maken door de aanwezige natuur en cultuur te versterken en door extra beleefbare natuur te creŽren, de oplevering van het project is gepland in 2016. Het project Munnikenland is ťťn van de maatregelen in het kader van het programma Ruimte voor de Rivier van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Binnen het project Munnikenland dient er ca. 2.2 miljoen m3 grondverzet plaats te vinden. Hiervan blijft ca. 650.000 m3 over welke als volgt is verdeeld t.a.v. herkomst en soort:

  - 125.000 m3 klei uit de uiterwaard

  - 125.000 m3 klei uit de Deltadijk

  - 200.000 m3 zand uit de uiterwaard

  - 200.000 m3 zand uit de Deltadijk

De Uitvoering van het werk is in handen van de combinatie :  Van Oord  -  G.M.B.

Meer informatie op de projectwebsite : www.dijkverbetering.waterschaprivierenland.nl/projecten/munnikenland

   
 
   
0005
   
0009september 2013
   
0010september 2013
   
0011september 201
3
   
  Caterpillar D 6 N.
   
0012

september 2013
   
0013
september 2013
   
0014september 2013
   
0015september 2013
   
0016september 2013
   
  Hyundai  Robex380 LC 9A.
   
   
  Martens en Van Oord is als onderaannemer betrokken bij dit project en zal o.a. een deel van de ontgravings-werkzaamheden in de uiterwaarden en het vervoeren en verwerken van de vrijkomende materialen in de nieuw aan te leggen Dijk uitvoeren. Voor M.v.O. ligt de technische uitdaging in het zo efficiŽnt mogelijk verplaatsen van de vrijkomende grondsoorten, welke zich grotendeels onder de grondwaterspiegel bevinden. De diverse materialen worden per vrachtauto getransporteerd naar de nieuw aan te leggen dijk. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van hun mega-rijplaten. 
   
0017


september 2013
   
  Caterpillar D 7 E.
   
0018
september 2013
   
  BOMAG BW 213 PDH
   
0019september 2013
   
0020september 2013
   
0021september 2013
   
0022


september 2013
   
0023september 2013
   
0024
september 2013
   
0025


september 201
3
   
0026september 2013
   
0027

september 2013
   
0028


september 2013
   
0029september 2013
   
  LIEBHERR 954 LC.
   
0030

september 2013
   
  LIEBHERR 556 met de brandstoftank.
   
0031
september 2013
   
  CATERPILLAR 349 E.
   
0032
september 201
3
   
  CATERPILLAR 330 DL.
   
0033september 2013
   
0034

september 2013
   
0035september 2013
   
0036
september 2013
   
  LIEBHERR 954 LC en HITACHI zaxis 350 LC
   
0037


september 2013
   
0038


september 2013
   
0039september 2013
   
0040


september 2013
   
  ETEC 840-II
   
0041

september 2013
   
0042

september 2013
   
0043september 2013
   
0044

september 2013
   
0045

september 2013
   
0046


september 2013
   
0047

september 2013
   
0048

september 2013
   
0050september 2013
   
0051


september 2013
   
0052

september 2013
   
0053

september 2013
   
0054
september 2013
   
0055

september 2013
   
   
   
0056

februari 2014
   
  Een Grondpersinstallatie word opgebouwd, het ligt in de bedoeling om de afgegraven zand met deze installatie naar een sproeiponton te persen.
   
0057februari 2014
   
0058

februari 2014
   
0059februari 2014
   
   
   
0060

maart 2014
   
0061

maart 2014
   
0062

maart 2014
   
0063

maart 2014
   
0064


maart 2014
   
0065

maart 2014
   
0066

maart 2014
   
0067

maart 2014
   
0068


maart 2014
   
0069


maart 2014
   
  De grondpersinstallatie enkele dagen voor dat hij ongebruikt op dit werk weer zal worden afgebroken, het afgegraven zand/klei mengsel blijkt niet geschikt om te verpompen.
   
0070


maart 2014
   
  De spuitlans van de Grondperspomp.
   
0071

maart 2014
   
  Commandocabine.
   
0072


maart 2014
   
0073


maart 2014
   
0074
maart 2014
   
0075


maart 2014
   
   
   
0076augustus 2014
   
  Een nieuwe verschijning op het werk, een CATERPILLAR  730 C dumper van Van Oord.
   
0077augustus 2014
   
0078augustus 2014
   
0079

augustus 2014
   
0080


augustus 2014
   
0081


augustus 2014
   
0082
augustus 2014
   
   
   
0083

augustus 2014
   
  CATERPILLAR 349E en GINAF HD 5380 T.
   
0084augustus 2014
   
0085
augustus 2014
   
  Deze grond word afgegraven en verwerkt in het dijklichaam van "de wakkere dijk", M.v.O. voert deze werkzaamheden uit in onderaanneming.
   
0086
augustus 2014
   
0087augustus 2014
   
0088
augustus 2014
   
0089


augustus 2014
   
0090


augustus 2014
   
  In door M.v.O. ingehuurde CATERPILLAR 374DL.
   
0091

augustus 2014
   
0092augustus 2014
   
0093augustus 2014
   
0094


augustus 2014
   
  VOLVO L 90F.
   
0095
augustus 2014
   
  Verleggen rijplaten.
   
0096
augustus 2014
   
0097

augustus 2014
   
0098


augustus 2014
   
0099augustus 2014
   
  Afbreken pompinstallatie.
   
0100


augustus 2014
   
0101augustus 2014
   
0102


augustus 2014
   
0103
augustus 2014
   
0104


augustus 2014
   
0105


augustus 2014
   
0106
augustus 2014
   
0108


augustus 2014
   
0109

augustus 2014
   
0110


augustus 2014
   
   
   
0111


september 2014
   
  Verwerken van de grond in het dijklichaam vab "de wakkere dijk".
   
0112

september  2014
   
0113


september  2014
   
0114


september 2014
   
0115


september 2014
   
0116

september 2014
   
0117

september 2014
   
0118


september 2014
   
0119september 2014
   
0120

september 2014
   
  Aanpassen van het dijklichaam aan de Maaskade.
   
0121september 2014
   
0122september 2014
   
0123
september 2014
   
0124

september 2014
   
0125

september 2014
   
0126

september 2014
   
0127
september 2014
   
0128


september 2014
   
0129

september 2014
   
0130

september 2014
   
0131september 2014
   
0132
september 2014
   
0133september 2014
   
0134

september 2014
   
0135
september 2014
   
   
   
0136

september 2014
   
  De nieuwe CATERPILLAR 374FL van Martens en Van Oord is gearriveerd .
   
0137

september 2014
   
0138

september 2014
   
0139

september 2014
   
0140

september 2014
   
0141


september 2014
   
0142

september 2014
   
0143september 2014
   
0144

september 2014
   
0145

september 2014
   
0146
september 2014
   
0147

september 2014
   
0148

september 2014
   
0149
september 2014
   
0150

september 2014
   
0151september 2014
   
0152


september 2014
   
0153

september 2014
   
0154september 2014
   
   
   
0155oktober 2014
   
  Nog een nieuwe machine voor M.v.O. een LIEBHERR 956 LC-CV.
   
0156


september 2014
   
0157
september 2014
   
0158


september 2014
   
0159
september 2014
   
0160


september 2014
   
0161
september 2014
   
0162september 2014
   
0163september 2014
   
0164


september 2014
   
0165

september 2014
   
0166


september 2014