Alphen  -  Zand win- en natuurontwikkelingsproject "Over de Maas" 2018
   
 

Het plangebied van Project Over de Maas is gelegen in de gemeente West Maas en Waal en heeft een totale oppervlakte van circa 277 hectare. Het plangebied omvat de noordelijke uiterwaard van de Maas ter hoogte van het dorp Lith, aangeduid als "Over de Maas". Daarnaast maakt ook de zogenaamde Moleneindsche Waard of Zaaiwaard bij Alphen aan de Maas deel uit van het plangebied.

Het plangebied was tot voor kort hoofdzakelijk in gebruik als agrarisch productiegebied. De natuurwaarden ter plaatse waren door het intensieve gebruik laag. Er is in een fors deel van het terrein gedurende vele jaren klei gewonnen voor de keramische industrie waardoor het maaiveld gedeeltelijk is verlaagd en vervolgens geŽgaliseerd. Bij Fort Nassau ligt reeds een kleine door zandwinning ontstane waterplas, plaatselijk bekend als het Gat van Van Deursen.

De stuw bij Lith verdeelt de Maas in een bovenstrooms gelegen stuwpand en de benedenstrooms gelegen ongestuwde Getijdenmaas. Het peilverschil bedraagt gemiddeld ruim 4 meter. De stuw ligt halverwege het projectgebied. Het gebied wordt doorsneden door de Veerweg voor de pontverbinding naar Lith. Daarnaast stroomt de Alphense Uitvliet (de uitmonding van de Grote Wetering) vanaf gemaal Quarles van Ufford door het plangebied richting de Maas. 

Het project Over de Maas (gestart in 2010) kent twee belangrijke hoofddoelstellingen:

  • de winning van minimaal 15 miljoen ton industriezand
  • de ontwikkeling van minimaal 140 ha nieuwe riviergebonden natuur

Daarnaast is sprake van de volgende nevendoelstellingen:

  • rivierverruiming ten behoeve van verbetering hoogwaterveiligheid
  • extensief recreatieve openstelling van het gebied
  • het voeren van duurzaam extensief beheer na herinrichting

De winning van het industriezand geschied door DEKKER Grondstoffen B.V. die zijn klasseer installatie ROTTERDAM 55 inzet.

Aannemingsbedrijf  J. den Boer / Reductum uit Lienden neemt het droge grondverzet voor zijn rekening en ruimt het kleidek af, de vrijkomende klei word afgevoerd of in depot gezet. 

Meer informatie over dit project : www.westmaasenwaal.nl ,  www.nederzand.nl en www.overdemaas.com

   
 
   
 
   
 
   
0010


September 2018
   
0011


September 2018
   
0012


September 2018
  GINAF  X 5450 S
   
0013


September 2018
  VOLVO  FMX 460
   
0014

September 2018
   
0015

September 2018
   
0016September 2018
   
0017September 2018
  VOLVO L90H
   
0018September 2018
   
0019


September 2018
   
0020
September 2018
   
0021


September 2018
   
0022


September 2018
   
0023


September 2018
   
0024


September 2018
   
0025


September 2018
   
0026


September 2018
   
0027

September 2018
   
0028


September 2018
  VOLVO  EC 480DL
   
0029


September 2018
   
0030


September 2018
   
0031


September 2018
   
0032

September 2018
  VOLVO  EC 250EL
   
0033


September 2018
  Klasseer installatie ROTTERDAM 55
   
0034


September 2018
   
0035September 2018
  PLM  kraan op het ponton Staay.
   
0036

September 2018
  TEREX FUCHS  MHL 360 op ponton 't Oortje
   
0037September 2018
   
0038
September 2018
   
0039


September 2018
   
0040


September 2018
   
0041

September 2018
   
0042

September 2018
   
0043
September 2018
   
0044


September 2018
  Ver ontdiepen plas.
   
0045

September 2018
  CATERPILLAR  345C MH
   
0046

September 2018
   
0047September 2018
  CATERPILLAR  950M
   
0048September 2018
   
0049September 2018
  CATERPILLAR  D6T LGP
   
0050September 2018
   
0051
September 2018
   
0052

September 2018
   
0053


September 2018
   
0054
September 2018
   
0055September 2018
   
0056


September 2018
   
0057

September 2018
 
0058
September 2018
   
0059
September 2018
   
0060


September 2018
   
0061September 2018
   
0062September 2018
   
0063


September 2018
   
0064


September 2018
   
0065


September 2018
   
0066


September 2018
   
0067

September 2018