Alphen  -  Zandwin- en natuurontwikkelingsproject "Over de Maas" 2017
   
 

Het plangebied van Project Over de Maas is gelegen in de gemeente West Maas en Waal en heeft een totale oppervlakte van circa 277 hectare. Het plangebied omvat de noordelijke uiterwaard van de Maas ter hoogte van het dorp Lith, aangeduid als "Over de Maas". Daarnaast maakt ook de zogenaamde Moleneindsche Waard of Zaaiwaard bij Alphen aan de Maas deel uit van het plangebied.

Het plangebied was tot voor kort hoofdzakelijk in gebruik als agrarisch productiegebied. De natuurwaarden ter plaatse waren door het intensieve gebruik laag. Er is in een fors deel van het terrein gedurende vele jaren klei gewonnen voor de keramische industrie waardoor het maaiveld gedeeltelijk is verlaagd en vervolgens geŽgaliseerd. Bij Fort Nassau ligt reeds een kleine door zandwinning ontstane waterplas, plaatselijk bekend als het Gat van Van Deursen.

De stuw bij Lith verdeelt de Maas in een bovenstrooms gelegen stuwpand en de benedenstrooms gelegen ongestuwde Getijdenmaas. Het peilverschil bedraagt gemiddeld ruim 4 meter. De stuw ligt halverwege het projectgebied. Het gebied wordt doorsneden door de Veerweg voor de pontverbinding naar Lith. Daarnaast stroomt de Alphense Uitvliet (de uitmonding van de Grote Wetering) vanaf gemaal Quarles van Ufford door het plangebied richting de Maas. 

Het project Over de Maas (gestart in 2010) kent twee belangrijke hoofddoelstellingen:

  • de winning van minimaal 15 miljoen ton industriezand
  • de ontwikkeling van minimaal 140 ha nieuwe riviergebonden natuur

Daarnaast is sprake van de volgende nevendoelstellingen:

  • rivierverruiming ten behoeve van verbetering hoogwaterveiligheid
  • extensief recreatieve openstelling van het gebied
  • het voeren van duurzaam extensief beheer na herinrichting

De winning van het industriezand geschied door DEKKER Grondstoffen B.V. die zijn klasseer installatie ROTTERDAM 55 inzet.

Aannemingsbedrijf  J. den Boer / Reductum uit Lienden neemt het droge grondverzet voor zijn rekening en ruimt het kleidek af, de vrijkomende klei word afgevoerd of in depot gezet. 

Meer informatie over dit project : www.westmaasenwaal.nl ,  www.nederzand.nl en www.overdemaas.com

   
 
   
 
   
 
   
0010mei 2017
  Verontdiepen winplas
   
0011


mei 2017
  CATERPILLAR 345C MH
   
0012

mei 2017
   
0013

mei 2017
   
0014mei 2017
   
0015
mei 2017
  Aanvullen terrein.
   
0016

mei 2017
  CATERPILLAR 329E
   
0017
mei 2017
   
0018
mei 2017
   
0019

mei 2017
   
0020mei 2017
   
0022mei 2017
  VOLVO  EC 480DL
   
0023


mei 2017
   
0024

mei 2017
   
0025mei 2017
   
0026

mei 2017
   
0027

mei 2017
   
0028mei 2017
   
0029

mei 2017
  TEREX FUCHS MHL 360
   
0030


mei 2017
   
0031

mei 2017
   
0032

mei 2017
   
0033


mei 2017
   
0034


mei 2017
   
0035


mei 2017
   
0036


mei 2017
   
0037
mei 2017
  GINAF X 5450 S
   
0038


mei 2017
   
0039


mei 2017
   
0040
mei 2017
  VOLVO L90G
   
0041

mei 2017
  GINAF X 5450 S
   
0042mei 2017
   
0043mei 2017
   
0044


mei 2017
  AKERMAN  EC 300
   
0045mei 2017
   
0046


mei 2017
  CATERPILLAR  336DL
   
0047
mei 2017
   
0048mei 2017
   
0049
mei 2017
   
0050

mei 2017
   
0051mei 2017
   
0052
mei 2017
   
0053


mei 2017
 
0054mei 2017
  CATERPILLAR D6T LGP
   
0056


mei 2017
   
0057
mei 2017
   
0058

mei 2017
   
0059


mei 2017
   
0060mei 2017
   
0061mei 2017
   
0062
mei 2017
   
0063mei 2017
   
0064
mei 2017
   
0065mei 2017
   
0066


mei 2017
   
0067

mei 2017
   
0068mei 2017
   
0069


mei 2017
   
0070mei 2017
   
0071
mei 2017
   
0072mei 2017
   
0073


mei 2017
   
0074mei 2017
   
0075mei 2017