Aijen  -  Dijkversterking.
 
Waterschap Limburg werkt aan het versterken de dijken in Afferden. Deze dijkversterking is onderdeel van het programma Dijkversterkingen Maaswerken. Inwoners, bedrijven en infrastructuur zijn na uitvoering hiervan beter beschermd tegen overlast bij hoogwater van de Maas.

Het project Dijkversterking Mook-Bergen-Aijen-Afferden is een project dat aannemerscombinatie DIJKENCOMBI welke bestaat uit de aannemers : Vissers Ploegmakers / FPH Ploegmakers / Wetering realiseert in opdracht van Waterschap Limburg

Het dijktraject Afferden omvat het dijkgedeelte vanaf Gening nr. 5  richting Camping Klein Canada en vervolgt vervolgens het dijktraject Hengeland. Het is een zogenaamde groene kering. Over vrijwel de gehele lengte is de helling (talud) aan de buitenkant van de dijk te steil. Op sommige locaties is de dijk ook te laag om bewoners te kunnen beschermen tegen hoogwater. De dijk is verder onvoldoende stabiel en er kan water onder de dijk doorstromen (piping). De dijk krijgt minder steil aflopende hellingen. Aan de N271 worden de monumentale bomen gespaard en om voldoende stabiliteit onder de bomen te creŽren, komt er een structuurmat. Dat is een mat die ervoor zorgt dat de grond niet wegspoelt bij hoog water.
   
 
 
   
 
0001
april 2018
 
0002
april 2018
 
0003
april 2018
 
0004

april 2018
 
0005


april 2018
 
0006
april 2018
 
0007
april 2018
 
0008
april 2018
 
0009


april 2018
 
0010

april 2018
 
0011
april 2018
 
0012
april 2018
 
0013

april 2018
 
0014


april 2018
 
0015
april 2018
 
0016april 2018
 
0017april 2018
 
0018


april 2018
 
0019april 2018
 
0020april 2018
 
0021april 2018
 
0022april 2018
 
0023

april 2018
 
0024april 2018
 
0025april 2018
 
0026


april 2018
 
0027
april 2018
 
0028
april 2018
 
0029


april 2018
 
0030
april 2018
 
0031
april 2018
 
0032
april 2018
 
0033


april 2018
 
0034


april 2018
 
0035april 2018
 
0036april 2018
 
0037
april 2018
 
0038

april 2018
 
0039
april 2018
 
0040
april 2018
 
0041

april 2018
 
0042


april 2018
 
0043


april 2018
 
0044


april 2018
 
0045

april 2018
 
0046


april 2018
 
0047
april 2018
 
0048

april 2018
 
0049april 2018
0050april 2018
 
0051


april 2018
 
0052


april 2018
 
0053
april 2018
 
0054


april 2018
 
0055
april 2018